Bompenger på bok

09.09.2010
Mangel på godkjente veiplaner og for lav prosjekteringskapasitet, både i offentlig forvaltning og privat næringsliv, er hovedårsakene til at bompengene hoper seg opp.

– Jeg vil heller ha vei og avkastning enn penger i banken med renter. Jeg er opptatt av at bilistene får igjen for bompengene de betaler, gjentok fylkesordfører Tom Tvedt da den politiske styringsgruppa i Haugalandspakken var samlet i går.

På møtet la Statens vegvesen fram en fersk oversikt som viser at bompengeselskapet hittil i år har fått inn 92,25 millioner kroner.

Per 19. august hadde selskapet 267 millioner i banken.

Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/bompengene-hoper-seg-opp-1.5612446
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland