Cash is king!

26.03.2020
Bernt Jæger, adm.dir. Næringsforeningen Haugalandet
-Regjeringens pressekonferanse lover godt! Tiltakene møter våre innspill om direkte støtte, sier lederen av Næringsforeningen. Les H-Avis kronikken her
Næringslivet er i knestående om dagen, og regionen vår blør. Nå må vi alle gjøre det vi kan for å holde hjulene i gang, og sørge for at myndighetene innfører tiltak som faktisk fungerer.

Stadig flere næringer og bedrifter rammes som konsekvens av karantenebestemmelsene og andre nødvendige smittevernstiltak. Mange merker allerede stor nedgang, noen full stans. Og næringslivet fungerer jo ofte sånn at konsekvenser hos noen raskt fører til følgekonsekvenser for andre. De økonomiske utfordringene blir mange fremover, og massepermitteringer er ikke til å unngå. Det er krevende på mange plan.

I en undersøkelse for medlemsbedriftene i Næringsforeningen Haugalandet oppga hele 51% at omsetningen allerede er vesentlig redusert, og 42% mente at det er svært sannsynlig at de kommer til å permittere og har sendt ut varsel. Det som kanskje uroer oss aller mest er at ca. 55% av medlemsbedriftene våre allerede forventer at dette vil påvirke årsresultatet i stor eller kritisk grad. Det er lite lystig lesning!

Myndighetene har heldigvis vært sitt ansvar bevisst, og kommet med flere viktige tiltak for å dempe de negative konsekvensene av nedstengingen. Næringslivet i regionen har imidlertid delte meninger om hvorvidt tiltakene treffer, og om de er tilstrekkelige. Det hjelper ikke de næringsdrivende å få lavere arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger, når de ansatte er permitterte. Heller ikke å få utsatt momsinnbetalingene på en omsetning som nå har falt bort.

Flere etterlyser tiltak som i større grad bidrar til å holde hjulene i gang – og som dermed sørger for fortsatt omsetning og likviditet. Victor Normann skrev nylig om noe av det samme i DN: «Referansepunktet for økonomisk støttetiltak til næringslivet burde være status quo ante: Vi som fellesskap bør bidra til at bedriftene, når nedstengingen en gang er slutt, har omtrent samme balanse som da elendigheten begynte». Det er ikke billigere lån næringslivet nå trenger, det er direkte økonomisk støtte. Eller mer direkte: Kompensasjon for statlig pålagt inntektssvikt. Tiltakene kan ikke være av den typen som bringer med seg ekstra kostnader i andre enden. Kontant har aldri vært mer konge!

Men i tillegg til økonomisk kompensasjon, må staten, fylkene og kommunene også nå sørge for å igangsette gryteklare veiprosjekter, planlagte byggeprosjekter og oppgraderinger osv. Få prosjektene utlyst nå, så vi får kommet i gang! Rogfast? Vi trenger Kvitsøy-kontraktene mer enn noen gang, og vi trenger dem nå!Og vi skal kjempe for flyplassen vår. Regjeringen har kommet med viktige tiltakspakker til flyselskapene i krisen, men privateide flyplasser har enn så lenge ikke fått noe hjelp. Også her handler det om likviditet og omsetning. Uten trafikk, ingen omsetning. Uten omsetning, ingen flyplass. Men vi er mange gode krefter i regionen på saken, og håper myndighetene forstår at de også har et ansvar overfor regioner med flyplasser som ikke eies av Avinor.

Men det er også nå avgjørende at vi alle er med og bidrar. Sammen skaper vi bevegelse, sier vi hos oss i Næringsforeningen. For det er få ting som går av seg selv, og i denne krevende situasjonen er det ekstra viktig at alle, både næringsliv og privatpersoner, fortsetter å backe hverandre i det daglige, og sørger for fortsatt omsetning. Selvsagt i henhold til de retningslinjer som er gitt for forsiktig adferd. Vi må fortsette å handle, fortsette å inngå avtaler, fortsette å benytte oss av den bistanden som samarbeidspartnerne våre vanligvis hjelper oss med. Så langt det lar seg gjøre.

Vi i Næringsforeningen Haugalandet følger situasjonen tett, og vil gjøre det vi kan for å bistå næringslivet i regionen. Det kan være utfordrende å orientere seg i en jungel av nye tiltak og muligheter, samtidig som man skal opprettholde drift i den grad det er mulig. Vi har satt som mål og samle og oppdatere all informasjon som er viktig for bedrifter og ansatte på våre nettsider, med god oversikt over hvilke tiltak som til enhver tid gjelder, og hvilke muligheter og rettigheter bedrifter og ansatte har. Forhåpentligvis vil vi også kunne gi gode råd på veien. Dette er noe vi på alle måter står sammen i!

Pandemien vil etterhvert gå over. Nå må vi alle ta vare på hverandre, samtidig som vi holder hjulene i gang, og på den måten sikrer arbeid og fortsatt verdiskaping i andre enden.

Bernt Jæger

Adm.dir

Næringsforeningen Haugalandet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund