Dagsturhytter på vei!

19.01.2021
Dagsturhytten er tegnet av Rojo Arkitekter AS i Trondheim.
Rogaland fylkeskommune ønsker å gjennomføre dialogkonferanse med potensielle leverandører som forberedelse til utlysning av anbud for bygging av dagsturhytter.
Dagsturhyttene har på få år rukket å bli en stor suksess i Vestland fylke i følge en pressemelding fra Innovative Anskaffelser. Nå kommer dagsturhyttene til Rogaland hvor alle kommunene inviteres med i prosjektet med sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere.

Hyttenes utseende er et viktig kjennetegn og varemerke for dagsturhytteprosjektet. Det er derfor viktig at hyttenes utseende blir likt som de dagsturhyttene som er bygget i Vestland. I samarbeid med arkitekt er det laget en funksjons- og ytelsesbeskrivelse for dagsturhyttene i Rogaland.

Dialog med markedet

Rogaland fylkeskommune ønsker å gjennomføre dialogkonferanse med potensielle leverandører og andre interessenter som forberedelse til utlysning av anbud for bygging av dagsturhytter. Hensikten er å opprette dialog med aktørene i markedet for å få innspill og kunnskap om løsninger basert på gitte kriterier for valg av tomt og tegninger.

Det planlegges derfor en digital dialogkonferanse 28. januar 2021 kl. 10-12 med påfølgende 1-til-1-møter.

Konkurransen er todelt, der deltakere må kvalifisere seg for å delta i konkurransen.

Rogaland fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank har invitert samtlige 23 kommuner i Rogaland til å bli med i dagsturhytteprosjektet. Prosjektet er en videreføring fra Vestland fylke, hvor dagsturhyttene  har blitt en sosial møteplass for alle aldre. På 2,5 år hadde det tidligere fylket Sogn og Fjordane med sine 110 000 innbyggere hele 350 000 dagsturhyttebesøk.

Formålet med dagsturhyttene er å motivere flest mulig ut på tur, oftest mulig for å holde seg i aktivitet, slik nasjonale helsemyndigheter anbefaler.  I tillegg til å være et turmål i seg selv og en  plass å søke ly for vær og vind, er dagsturhyttene en plass for kulturelle arrangementer i naturen og slik skape en sosial møteplass. Hver hytte skal også utstyres med et turbibliotek, og etablering av dagsturhyttene vil foregå i 2021 og 2022.

Hyttene er like og er på 15 kvadrat innvendig. Det er bl.a behov for innovative løsninger for oppvarming, leselys, ventilasjon og sanitæranlegg i tillegg til frakt av materialer og oppføring.

Omfanget av konkurransen er på i underkant av 20 millioner kroner. I tillegg til dette kommer ulike opsjoner.  Dagsturhytten er tegnet av Rojo Arkitekter AS i Trondheim.

Gjennom en dialog med markedet håper oppdragsgiver å få nyttige innspill og verdifull informasjon om hvilke krav det vil være fornuftig å stille i en kommende anbudskonkurranse, hva kostnadene over tid vil være og at ved å utfordre markedet på løsninger rundt kondensproblematikk at det kan framkomme aktuelle løsninger. Det kan også være andre problemstillinger som leverandører ønsker å drøfte. Målet er å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet, redusere risiko for både oppdragsgiver og leverandører, samt å unngå at det stilles feilaktige eller uhensiktsmessige krav og få bedre måloppnåelse i anskaffelsen. 

Klikk her for mer info om dialogkonferansen.

 

Innovative anskaffelser:

Nasjonalt program for leverandørutvikling med aktørene NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund