Dårligere priser, solid produksjon

05.06.2019
Underskudd i metallverket, men pluss i valseverket, viser kvartalsresultatet for Hydro Karmøy.
 

Denne uka presenterte metallverket et underskudd før renter og skatt på 138 millioner kroner i første kvartal, mens valseverket endte på 27 millioner kroner i overskudd.

 

Fabrikksjef ved metallverket Ingrid Heradstveit Guddal sier resultatet er preget av fortsatt høye råvarepriser og lav aluminiumpris, men at produksjon og drift på Karmøy fortsetter å levere.

 – Driftsmessig legger vi bak oss et godt kvartal i begge elektrolysehallene våre, AP18 og Karmøy teknologipilot. Oppgradering av strømnettet i Europa har også ført til økt etterspørsel etter aluminiumtråd, sier Guddal.

Fabrikksjef ved valseverket Pål Tage Endresen kan se tilbake på et økonomisk resultat påvirket positivt av høyere produktmarginer og salgsvolum.

– I første kvartal opplevde vi skjerpet konkurranse på standardprodukter til Storbritannia fra Kina, mens økt salg til USA bidrar i positiv retning resultatmessig. Vi har også gjennomført en rekke kvalitetsforbedringer som blant annet har gitt rekordlav skrapproduksjon, sier Endresen.

 

Sertifisert som ansvarlig og bærekraftig

Både valseverket og metallverket oppnådde i mai sertifisering fra den internasjonale bransjeorganisasjonen Aluminium Stewardship Initiative (ASI) for ansvarlig og bærekraftig drift.

ASI er den høyeste internasjonalt anerkjente standarden for robust praksis innenfor miljøvern, samfunnsansvar og selskapsledelse gjennom hele livssyklusen for produksjon, bruk og resirkulering av aluminium. Fabrikksjefene sier de er stolte over å ha oppnådd ASIs kvalitetsstempel for bærekraft og ansvarlighet

– ASI-sertifiseringen er viktig i konkurransen om å både beholde og få nye kunder, sier Endresen.

 

Trygt gjennom cyberangrepet

Som resten av Hydro har også Hydro Karmøy vært preget av cyberangrepet som rammet selskapet i mars.

– Vi opprettholdt normal produksjon takket være en dyktig organisasjon, som mobiliserte raskt og sikret kundeleveransene våre. Cyberangrepet viste tydelig hvor viktig det er at vi har solid prosesskunnskap kombinert med digital kompetanse. Hele organisasjonen stod

på døgnet rundt for å holde hjulene i gang, og vi opplevde ingen alvorlige hendelser eller skader i denne perioden, sier Guddal.

Endresen, fabrikksjef ved valseverket, trekker også frem de ansattes kompetanse.

– Vi opplevde først full produksjonsstans i kaldvalseverket, og båndstøperiet holdt vi i gang ved hjelp av manuell drift. Produksjonstapet ble imidlertid begrenset takket være en imponerende innsats fra samtlige kollegaer ved valseverket, og vi håndterte hendelsen uten personskader, sier Endresen.

Ett av de nye tiltakene innen sikkerhetsarbeidet ved metallverket er en spesialutviklet Hydroapp med spillbasert sikkerhetstrening for alle ansatte. Målet med SAFE Skills-appen er å styrke sikkerhetsarbeidet, på en interaktiv og engasjerende måte.

 

– Problematisk av Statnett

Fabrikksjef Guddal ved metallverket er bekymret for at økt nettleiekostnad fra Statnett svekker lønnsomheten til verket og gjør nye investeringer krevende. Dersom Statnetts ambisjon for tariffering av industrien blir vedtatt, vil hjørnestensbedriften på Karmøy få en ekstraregning på flere titalls millioner kroner hvert år framover.

– Slike uforutsette ekstrakostnader er krevende når vi er i en tøff, internasjonal konkurranse og trenger forutsigbarhet i rammebetingelser. Det skaper usikkerhet om hvilke fremtidige kostnader vi skal basere investeringsbeslutningene våre på, sier Guddal.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund