Daukjøtt eller bidragsyter ?

18.05.2010
”Så si alle bedrifter har i dag sin egen nettside, men hvor dyktige er bedriftene til å utnytte potensialet som faktisk ligger i å eksponere egen bedrift på nettet ? Bjarne Hareide, partner i LAC 2.0 AS mener bedre layout, trafikkledere, bruk av sosiale medier og løpende innsats rundt bedriftens nettsted er nødvendig.
Fredag 4 juni holder Hareide innlegg om emnet i HN`s Næringscafe.
Les mer.

Internett øker

I følge Norsk Mediebarometer øker bruken av internett øker stadig. Andelen internettbrukere her i landet økte fra 71 prosent i 2008 til 73 prosent i fjor. Veksten gjelder alle aldersgrupper, men særlig for de eldre.92 prosent av oss hadde tilgang til en hjemme-PC i 2009. For ti år siden var denne andelen 67 prosent.

Ande

len som lytter på lydfiler fra internett øker stadig. Ikke langt fra halvparten av disse brukte en MP3-spiller. Andelen som bruker CD-spiller er på vei nedover. Barometeret viser at andelen som leser aviser har sunket fra 68 prosent i 2008 til 65 prosent i 2009. Dette føyer seg inn i en trend fra tidligere år. Tallet på boklesere har økt fra 23 til 27 prosent. Kilde NTB
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland