Den store T'en

29.10.2009
Arbeidet med T-forbindelsen er startet opp. Den vil knytte Karmøy tettere til Haugalandet og betyr mye for internkommunikasjonen i regionen. Men det er den store T’ en som virkelig betyr noe for denne regionen..
Arbeidet med T-forbindelsen er startet opp. Den vil knytte Karmøy tettere til Haugalandet og betyr mye for internkommunikasjonen i regionen. Men det er den store T’ en som virkelig betyr noe for denne regionen..

For noen uker siden var vi i Bergen for å besøke vår yngste sønn. Studenten trengte ny seng til leiligheten og vi dro av sted til Living på Åsane. Der fant vi den han ønsket seg, og bad om å få låne en tilhenger til å frakte senga til leiligheten i Bergen sentrum.
Men neida. Vi måtte vente noen dager. De hadde ikke seng inne. Den måtte hentes fra lageret i Stavanger…
Flott, tenkte jeg. Enda et godt argument for Haugesund og Haugalandet som Sør-Vestlandets knutepunkt. Hvorfor kan ikke Living ha sentrallageret sitt her, midt mellom storbyene Stavanger og Bergen. Her, midt i nord-syd aksen mellom våre naboer og endepunktet i forbindelsen øst-vest.
Knutepunktet i den store T’en.
Logistikkmessig ligger vi midt i smørøyet, nå som kommunikasjonsmønsteret endrer seg. Ikke bare vil forbindelsen langs E134 fra Haugesund til Oslo gjennomgå store forbedringer de neste ti årene, med redusert reisetid som konsekvens.
Rogfast- den planlagte undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bokn vil redusere reisetiden fra det sentrale Haugalandet til Stavanger til rundt en time. Og på enda lenger sikt ”vaker” Hordfast- en ferjefri forbindelse mellom Sunnhordland og Bergenshalvøya, som kan redusere reisetiden mellom Haugesund og Bergen til rundt to timer.
I et slikt perspektiv gjelder det å tenke langsiktig. Vi i denne regionen får en gyllen mulighet til å etablere oss som Sør-Vestlandets sentrallager. Her kan private og offentlige virksomheter etablere sin base, og frakte varer til og fra Stavanger og Bergen ut fra sine lagre på Haugalandet. Det er viktig i et logistikkperspektiv. Det er riktig i et miljøperspektiv. Det fordrer at vi tilrettelegger for en slik virksomhet, som krever betydelige arealer, men som kan generere mange, nye arbeidsplasser.
Men den store T’en vil ha stor betydning for andre næringer i regionen. Reiseliv, handelsnæring, industri. I stedet for å være en periferi, blir vi et sentrum. Med korte avstander til Bergen og Stavanger har vi alle muligheter til å bli et strategisk senter i utviklingen av et felles bo- og arbeidsmarked. Aksen Bergen-Stavanger er allerede i dag et nasjonalt tyngdepunkt hva verdiskapning angår. Posisjonen vil bli ytterligere styrket når kommunikasjonene knytter oss tettere til hverandre.
Men det gjelder å se mulighetene. Derfor er vi i Haugesundregionens Næringsforening, paraplyorganisasjonen og talerøret for næringslivet i regionen, i gang med å tegne framtidskartet over Haugalandet. Vi ønsker å se ti-tyve år fram i tid og legge en plan for hvordan vi kan utnytte de mulighetene som kommunikasjonsutviklingen vil gi oss.
Vi ønsker å stimulere til en debatt i alle leire om hvordan vi kan håndtere framtiden. Hvordan vil vi at reiselivet skal se ut i framtida, hvor skal handel og industri vokse og hva skal vi satse på, (og hva skal vi prioritere bort), hvilke visjoner har vi for kultur, hvordan vil vi at kommunerstrukturen skal se ut?
I siste nummer av Jobb & Næring redegjør havnedirektøren for sine store visjoner for havneutbygging i regionen. Han vil gjøre Husøy og Veldeøyene til en magnet for sjøtransporten langs kysten. Slike visjoner er det vi trenger. Vi må se mulighetene kommunikasjonsutviklingen kan gi oss.
Den store T’en er det strategiske redskapet vi trenger for å bygge ut fundamentet denne regionen hviler på.
Vi må så tankene nå, slik at beslutningstakerne på regionalt og nasjonalt nivå blir oppmerksom på mulighetene..
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland