Derfor er oljeindustrien så viktig

15.01.2020
Oljeindustriens betydning for norsk velstandsutvikling er formidabel. Klarer vi noensinne å erstatte den? (Foto: Øyvind Hagen)
Oljearbeidere produserer 21 ganger så store verdier som andre industriarbeidere
Bruttoprodukt per sysselsatt i petroleumsnæringen i 2018 var på 21,8 mill. kroner.

Samtidig var bruttoprodukt per sysselsatt i industrien på 0,9 mill.

Dette ifølge nasjonalregnskapstall finansminister Siv Jensen la fram for Stortinget etter et spørsmåll fra Terje Halleland (Frp) under møtet med «Rogalandsbenken» i fjor vår.

Det er vanskelig å se for seg andre næringer som på kort sikt kan matche eller erstatte verdiskapningen fra petroleumsnæringen, konkluderte ministeren.

På Solamøtet mandag prøvde toppledere i «oljeregionen» å ta framtiden inn over seg.

Kan verdiskaping innen energi og industri også i framtiden opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon – samtidig som vi som nasjon må forholde oss til internasjonale klimaavtaler og FNs bærekraftsmål?

– Ja, tror Sintef-forskerne, som har gått grundig til verks i en fersk rapport laget på oppdrag fra NHO – Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter og som ble presentert på Sola-møtet denne uka.

Sintef-forskerne har sortert mulige verdikjeder etter potensiell omsetning i kategoriene 0-10, 10-100 og over 100 milliarder kroner. Mest lønnsomt, i kategorien «omsetning over 100 milliarder» i et 2050-perspektiv er:

  • prosessindustrien

  • karbonfangst og lagring

  • hydrogen

  • havvind

  • elektrifisering av transport

  • digitalisert leverandør- og forbruksvareindustri.


– Dette er store områder hvor mange av våre bedrifter lokalt har kommet langt. Aibel er et godt eksempel, Shell, Aker og Equinor på CCS, Eramet og Hydro på prosessindustri og Asko samt Norled som elektrifiserer på transport, er andre eksempler, sier Tone Grindland i NHO Rogaland.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund