Det bygges mindre i 100 metersbeltet

29.06.2010
Byggeaktiviteten i 100-metersbeltet langs kyst og vassdrag i Norge avtar. Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom fylker og kommuner, melder SSB.

Fortsatt utgjør boliger i tettsteder og fritidsboliger utenfor tettsteder størstedelen av de igangsatte bygningene i strandsonen. Det har likevel vært en tydelig nedgang i igangsatte fritidsboliger siden 2006. Nybyggingen av kontor- og forretningsbygg i tettsteder, samt camping- og utleiehytter utenfor tettstedene, har økt svakt de siste årene, skriver SSB.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland