Det drar ut med kontantstøtten..

16.04.2020
Mange bedriftsledere venter på en spesiell pakke. Men ikke alt går etter planen..
Partner og advokat Trond Johannessen i Deloitte beklaget at han ikke kunne ha et fullstendig veikart for kontantstøtte til bedrifter som vil søke om støtte for stort omsetningsfall som følge av koronaviruset på Næringsforeningens webinar torsdag morgen.

-Vi skulle hatt forskriftene i dag og alt skulle vært klart i Altinn på fredag. Men vi har ikke fått dem ennå, og jeg tviler på om alt er oppe og går før mot slutten av neste uke, fortalte Johannessen de nær 60 webinardeltakerne.

Men den tidligere fotballterrieren klarte likevel å gi et godt bilde av hva som kan forventes av regjeringens støttetiltak til bedrifter som er rammet av myndighetenes koronatiltak. Dette helt konkrete støttetiltaket er myntet på virksomheter som kan få dekket uunngåelig, faste utgifter i mars, april og mai- i første omgang.

-Det er en elektronisk, tillitsbasert ordning som kan misbrukes, og som derfor vil bli kontrollert i etterkant, advarte Johannessen.

De som er berettiget til støtten er bedrifter med omsetningsfall på 30 prosent (20 prosent i mars) Omsetning er i hovedsak definert som «inntekter fra salg av varer og tjeneste"r, og har en minstegrense på 5000 kroner og en maksgrense på 30 millioner per bedrift.

Finans, olje og gass, privatebarnehager, flyselskaper, utenriks sjøfart og varetransport omfattes ikke av ordningen.

Hvilke kostnader er det da som det da blir kompensert for:

I hovedsak kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Johannessen viste bl. a. til dette:

Leie, strøm, kommunale avgifter, leie av utstyr, kontingenter, forsikringspremie. Lønn holdes utenfor, for det er kostnader som kan unngås ved permitteringer.

-Nå gjelder det at bedrifter som er i posisjon til å få nyte godt av denne ordningen gjør seg klar: Ajourfør og periodiser regnskap, få oversikt over samlede, uunngåelige faste kostnader

og hold nær kontakt med regnskapsfører/revisor, var Johannessens råd til webinardeltakerne.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund