Det er renta som teller

07.10.2008
Å bruke nær 100 miliarder oljekroner ville normalt vært dristig. Men i en situasjon preget av økonomisk unntakstilstand er det få som protesterer høylytt mot Kristin Halvorsens statsbudsjettlige pengebruk.
Å bruke nær 100 miliarder oljekroner ville normalt vært dristig. Men i en situasjon preget av økonomisk unntakstilstand er det få som protesterer høylytt mot Kristin Halvorsens statsbudsjettlige pengebruk.

I en verden med finanskrise og spirende depresjon er det fullt mulig å stimulere økonomien gjennom "motkonjunkturpolitikk" og likevel holde rentekurven i sjakk. For den viktigste oppgaven finansministeren og sentralbanksjefen nå har er å snu rentetrenden. Et ytterligere rentehopp nå vil kvele investeringslysten både hos bedrifter og menigmann.
Så vidt jeg kan se etter å ha skumlest dokumenter og vurdert kommentarer er dette et budsjett å leve med. Men det gjenstår å se om medisinen er tilstrekkelig til å kurere de sykdomstrekk som finanskrisen kan føre med seg.

Det er gledelig at satsingen på samferdsel får et løft, og at regjeringen vil øke bevilgningene til prosjekter innen bygg og anlegg.
Vi trenger bedre og flere veier og prosjekter som kan bidra til å holde bygg- og anleggsnæringen beskjeftiget i en forventet nedgangskonjunktur. Vi vet det blir knallhard kamp om veimilliardene, og det er å håpe at det blir plass til både E134 og E39 i Norsk Transportplan etter dette.

Det er også hyggelig at bevilgningene til forskning og utvikling og til satsing på fornybar energi økes. På minussiden finner jeg forslaget om økt formuesskatt og arveavgift for mellomstore og større bedrifter.
Her bruker regjeringen feil medisin. Tiden er inne til å stimulere bedriftene gjennom skatte- og avgiftslettelser slik at egenkapitalen styrkes og arbeidsplassene trygges.

En gledelig nyhet til slutt: Regjeringen vil øke bistandsbevilgningen til 26,2 milliarder kroner. Dermed er målet om én prosent av bruttonasjonalinntekten nådd.
Det er ikke et år for tidlig. Det skulle bare mangle om ikke et av verdens rikeste land skulle gå foran med et godt eksempel...
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland