Fra venstre: Roger Arnesen, Avdelingsleder, Omega PS i Oslo, Jon Morten Mo, Sjefingeniør Nytt Nationalmusum, Statsbygg, Svein Tore Haraldseid, Daglig Leder, Omega PS, Synnøve Lyssand Sandberg, Byggherredirektør, Statsbygg, Erik Antonsen, Prosjektdirektør Campus Ås, Statsbygg,Trond Mosleth, Leder Sluttfasegruppen, Statsbygg Patrick Stormo Hjerpseth, Økonomi og Virksomhetsstyring, Statsbygg Foto: Statsbygg

I løpet av 2017 skal Statsbygg ta i bruk digitale verktøy fra Omega på to av sine største byggeprosjekter.

Skrevet .

Statsbygg tar nå i bruk Omegas system Pims CMS (Completion Management System), et digitalt verktøy for systematisk ferdigstillelse, som sørger for en kvalitetssikret uttesting og overlevering av et bygg fra entreprenør til byggherre.

– Omega har levert digitale verktøy for systematisk ferdigstillelse til ledende aktører innen olje- og gassindustrien i 30 år, og nå er vi klar for å benytte denne kompetansen i en ny sektor. Statsbygg har gått i bresjen for digitalisering i byggebransjen, og det er et stort steg for oss i Omega å få benytte ekspertisen vår i byggenæringen, sier daglig leder for Omega PS, Svein Tore Haraldseid.

– Former framtidens bygge- og eiendomsnæring

I løpet av 2017 vil Statsbygg ta i bruk Pims CMS på to store pilotprosjekter: utbyggingen av Nasjonalmuseet og utbyggingen av Campus Ås. Campus Ås er den største samlede utbyggingen i norsk universitetssektor noen gang, og vil ha et samlet bruttoareal på 74.800 kvadratmeter.

– Selv om Omega tradisjonelt har levert systemer til olje- og gassindustrien, er prinsippene for prosjektstyring de samme for byggebransjen. Nå får vi muligheten til å opparbeide oss erfaring fra byggsektoren sammen med en av de største aktørene i bransjen, sier Haraldseid.

Statsbygg jobber systematisk med å levere bygg som fungerer med en gang lokalene tas i bruk, og ser nå frem til å kunne benytte seg av Omegas erfaring fra olje- og gass.

– Vi er fornøyde for å kunne overføre kompetanse fra oljeindustrien ved hjelp av digitale verktøy. Dette vil bidra til å forme framtidens bygge- og eiendomsnæring, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Alltid i forkant

Systematisk ferdigstillelse har vært standard i olje- og gassindustrien i flere tiår, og nå tilpasses Omegas system til bruk i byggebransjen. Pims CMS bidrar til å sikre kvalitet og struktur i leveransen fra bygging til drift, og sørger for at prosjektet leveres i henhold til kostnad og plan.

– Ved bruk av Pims CMS vil byggleverandører alltid være i forkant, og kan fortløpende rette opp i eventuelle mangler på bygget. Slik sparer man ressurser, både tid og penger, ved å unngå at man må rette opp i feil etter overleveringen, forteller Haraldseid.

I tillegg til Pims CMS omfatter leveransen også en BIM-modul (Building Information Modeling). Ved bruk av håndholdte enheter, gjør BIM det mulig å bevege seg digitalt inne i selve bygget mens det er under bygging. BIM-modulen leveres av selskapet Catenda og modulen skal sømløst integreres i Pims CMS.

– Som byggherre kan du se bygget fra innsiden på et nettbrett og følge opp områder som skal overleveres. Dette blir en samhandlingsplattform hvor entreprenøren og byggherren kan kommunisere og samarbeide, forklarer Haraldseid.