Dokumentèr, dokumentèr...

15.04.2020
Daglig leder Jostein Aksdal i Hagland Finans og Næringsforeningens Lars Lindtner guidet et femtitalls deltakere gjennom webinaret om styrearbeid i krisetider
Styrearbeid i krisetider er ingen spøk. Rundt 50 webinardeltakere fikk gode tips om mulige fallgruver
En "ringrev"i faget, Jostein Aksdal med erfaring fra både Tveit og Hagland Finans var Næringsforeningens gjest i den digitale kunnskapskanalen som er etablert i disse koronatider. Og var det en ting Aksdal var krystallklar på, så var det vitigheten av å dokumentere hva som skjer i styrerommet når det diskuteres kriseløsninger.

-All erfaring fra rettsoppgjør viser at dokumentasjon fra styremøter og andre viktige møter er helt avgjørende for om styret kan komme unna eventuelle erstatningssøksmål. En styreprotokoll med nedtegning av de vedtak og vurderingr som er gjort underveis er veldig god å ha i slike sammenhenger. Det er lov å ta feil avgjørelser, men å unnlate å foreta vurderinger kan gi alvorlige følger, sa Aksdal.

Lederen av Hagland Finans viste til styrets overordnede ansvar; å se til at selskapet er forsvarlig organisert, å føre kontroll med virksomheten og daglig leder og ivareta opplysningsplikten.

-i krisetider som dette, er det viktig at styret er på ballen og forsikrer seg om at selskapet har likviditet og forsvarlig egenkapital til å drive videre. Det er ikke nok å stole på at daglig leder gjør jobben, styret har plikt til selv å undersøke og forsikre seg om at selskapet drives etter forutsetningene. Vi har flere eksempler på at mangelfull oppfølging fra styrets side kan utløse erstatningsansvar, sier Aksdal.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund