Du bruker 200 l vann i døgnet

22.06.2010
Visste du at det gjennomsnittlige forbruket av vann her til lands er på 195 liter per person per døgn? Og at 2 prosent av oss drikker vann som ikke tilfredsstiller kravene?

Nye KOSTRA-tall på vannforsyning viser at mer enn 42 prosent av vannet fra det kommunale vannledningsnettet går til husholdningsforbruk. I tillegg brukes 4 prosent av vannet på hytta eller i fritidsboligen. Dette gir altså et forbruk per person på 195 liter vann i døgnet, melder SSB.

Av innbyggerne som var tilknyttet kommunale vannverk i 2009, fikk 98 prosent vann som tilfredsstilte kravene om lave nivåer av E. coli-bakterier. Dette utgjør en svak nedgang fra året før. 81 prosent fikk vann med tilfredsstillende farge.


Her kan du lese mer:
http://www.ssb.no/vann_kostra/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland