En bra start på året!

03.02.2020
Siste rapport fra NAV viser gode tall for arbeidsmarkedet i Rogaland. Det gleder Leder for NAV Marked i Nord-Rogaland, Elisabeth Lie-Nilsen.
Den sesongjusterte ledigheten gir vanligvis en økning i ledigheten i januar både i oppgangstider og nedgangstider. - Hvis man sammenligner med samme mnd. i fjor, så er det god nedgang i ledigheten i våre kommuner, med unntak av Tysvær som har en økning, og som nå har 2,0% helt ledige arbeidssøkere, sier Lie-Nilsen.

I følge rapporten ligger Haugesund høyest med 2,3% helt ledige arbeidssøkere. Bak kommer Karmøy med 2,1%, Tysvær med 2,0% og Vindafjord med 1,8% helt ledige arbeidssøkere. Kommunene med lavest antall helt ledige arbeidssøkere inkluderer Sauda med 1,5%, Bokn med 1,4% og som vanlig Suldal helt nederst med 1,1% helt ledige arbeidssøkere.


Færre jobbsøkere


Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak går litt ned. I følge Lie-Nilsen er det nå 161 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 125 personer færre på tiltak enn Januar i fjor. I Nord-Rogaland er det nå i sum brutto 383 færre personer ledige - sammenlignet med januar 2019.

Bruttoledighet:
Rogaland: 2,7% bruttoledighet
Haugesund: 2,7% bruttoledighet
Karmøy: 2,4% bruttoledighet
Tysvær: 2,2 % bruttoledighet
Vindafjord: 2,1% bruttoledighet
Sauda: 1,7% bruttoledighet
Bokn, Suldal og Utsira: Bruttotall oppgis ikke – pga. lave tall


Varsel om nedbemanning


I følge Lie-Nilsen har NAV Marked mottatt varsel om nedbemanning fra 4 bedrifter i januar – Henholdsvis fra Industri-, anlegg- og transportindustrien. Til sammen gjelder dette 87 personer. 62 er det varslet oppsigelser for og 25 er det varslet permitteringer for.

Det er varierende tidshorisont på disse, og det er også en god del av de berørte personene som ikke sogner til vårt distrikt, legger hun til.


Økning i antall utlyste stillinger


I tillegg til lavere arbeidsledighet viser rapporten fra NAV også en økning i antall utlyste stillinger i Haugesund og Vindafjord sammenlignet med Januar i 2019.

Sammenlagt har fylket som helhet har en liten økning på 4% utlyste stillinger (4847), så har Nord-Rogaland en økning på litt under 1% (943). Det er flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg» (199), «Ingeniør og IKT-fag» (109), «Bygg og anlegg» (97) og «Industri» (94) i Nord-Rogaland denne mnd.

Hadde vi hatt tilgang til den etterspurte arbeidskraften i disse bransjene, så hadde nok ledigheten kunne vært lavere. Men pr. nå klarer vi ikke å dekke hele etterspørselen disse bransjene har for arbeidskraft, legger Lie-Nilsen til.


Oppfordrer bedrifter til å ta kontakt


Det er fortsatt god sirkulasjonen i arbeidssøker massen, så innimellom klarer vi å bistå bedriftene med kandidater som dekker hele eller deler av kompetansebehovet som bedriftene har. Vi har også muligheter til å gå i samarbeid med bedrifter knyttet til inkluderende rekruttering og tiltaksamarbeid. Så vi anbefaler bedriftene å ta kontakt med oss for å finne løsninger knyttet til dette hvis de har behov for arbeidskraft. Det kan fort bli en vinn vinn situasjon, avslutter Lie-Nilsen.

 

Les også: Rekordlav Ledighet!
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund