Engasjement gir deg superkrefter på jobb!

25.03.2015
Gleder du deg å gå på jobb om morgenen? Studier viser at god HR og engasjerte ansatte bidrar til lønnsomhet, innovasjon og lojale kunder.
– Engasjement kan knyttes til nyskaping, kundefokus, kvalitetsfokus, produktivitet, endringsvilje og sykefravær. Går du på jobb med høyt engasjement trekker disse faktorene i positiv retning sammenlignet med kolleger med middels eller lavt engasjement, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, i en pressemelding publisert på Pressenytt.

Han viser til en Ennova-analyse gjennomført i en stor nordisk finansiell virksomhet som viste at ansatte med høyt engasjement oppnådde 9 prosent høyere kundelojalitet enn sine mindre motiverte kolleger. De sto også for en inntjening som i snitt lå 40 prosent høyere enn det mindre motiverte kolleger klarte.

Tre ledertips

Even Bolstad forteller at det er tre grep en leder kan ta for å få opp engasjementet på arbeidsplassen: Øke autonomien, øke mestringen og øke meningen.
– Da øker engasjementet og de positive effektene kan høstes. Imidlertid kan dette slå motsatt ut dersom en leder overselger jobbens meningsinnhold og deretter ikke klarer å innfri forventningene. Et råd vi ofte gir ledere er å snakke ordentlig og gi skikkelige forventningsavklaringer, sier han.

Gode verktøy innen HR kan du få med deg på HR-dagen 7. mai på Scandic Maritim.

HR over
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund