Eventyr i Nordsjøbassenget

12.08.2010
I Nordsjøbassenget kan det bygges 5–10.000 installasjoner innen 2020. Produksjon av 100 installasjoner vil skape rundt 1.000 arbeidsplasser.

1. april startet stordabuen Tore Engevik i jobben som administrerende direktør i Vestavind Offshore.

Selskapet ble stiftet i august 2009 og eies av Vestlandsalliansen, der blant andre BKK, Sunnhordland Kraftlag og Haugaland Kraft er med.

I september i fjor fikk Vesta-vind Offshore den første – og til nå den eneste – konsesjonen på utbygging av vindmøller til sjøs. Havsul 1 er Norges første fullskala vindpark til havs, og etableres utenfor Mørekysten, skriver Haugesunds Avis.

Vindparken vil kunne gi strøm til 50.000 husstander i Midt-Norge, et område som i dag har et stort underskudd på energi.

Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/ukuelig-tro-pa-vindkraft-i-sjo-1.5527994
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland