Færre kvinner jobber deltid

05.08.2010
Antall norske kvinner som jobber deltid sank med 12.000 fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Samtidig fikk 7.000 flere fulltidsjobb.

Blant menn var det bare små endringer i tallene for hel- og deltidsarbeid. Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at gjennomsnittlig arbeidstid har gått noe ned for begge kjønn. Menn har en avtalt arbeidstid på 36,7 timer, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 34 timer. Nedgangen skyldes dels at nesten 30.000 færre nordmenn har avtale om lang arbeidstid, som i denne sammenhengen betyr mer enn 45 timer per uke.

72,5 prosent av Norges befolkning var yrkesaktive i andre kvartal i år, mot 73,6 prosent på samme tid i fjor. Ifølge SSB henger dette sammen med en befolkningsvekst i den delen av befolkningen som regnes til arbeidsstyrken, de mellom 15 og 74 år.

Selv om det var en tydelig nedgang i antall kvinner i deltidsarbeid, ble det flere undersysselsatte nordmenn. Dette er personer som er i deltidsarbeid, men som ønsker seg heltidsjobb eller økt stillingsprosent. I andre kvartal utgjorde denne gruppen 70.000 personer, 10.000 flere enn for ett år siden.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland