Færre registrerte arbeidssøkere den siste uken

12.05.2020
Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland melder om bevegelse i arbeidsledigheten i riktig retning
Nye arbeidsmarkedstall pr. 12. mai

 

 
I Rogaland er det nå 32 913 registrerte arbeidssøkere, viser ferske tall fra NAV. Det er en nedgang på 1 329 personer siden forrige uke. Antallet inkluderer helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak.

Nord-Rogaland har nedgang i sum på 542 helt ledige arbeidssøkere og en oppgang på 169 delvis sysselsatte arbeidssøkere. I sum gir dette en samlet nedgang på 373 personer siste uken.

-Dette er jo en god bevegelse i riktig retning på bare en uke – både med de som er kommet i delvis arbeid, men også på den store gruppen som nå er kommet helt tilbake til arbeid. Det er spesielt innen Varehandel, serveringsvirksomheter og tjenesteytende næringer vi ser at folk kommer tilbake i arbeid de siste ukene, sider leder NAV Marked Nord-Rogaland

18 617 personer melder til NAV at de står helt uten jobb. Det er 2 204 færre enn i forrige uke. Andelen helt ledige er dermed på 7,3 prosent mot 8,2 prosent i forrige uke. 13 475 personer rapporterer at de jobber delvis for sin arbeidsgiver. Det utgjør en andel på 5,7 prosent og er en økning på 0,3 prosentpoeng fra sist uke.

– De siste ukene har vi sett en tydelig trend i arbeidsmarkedet. Det er færre personer som står helt uten arbeid i Rogaland, mens andelen delvis ledige øker, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Denne trenden sammenfaller med trenden vi ser i hele landet.

– Det er drøyt 1 300 færre arbeidssøkere i Rogaland sammenlignet med forrige uke. Det innebærer at mange arbeidstakere har blitt bedt om å komme tilbake på jobb igjen etter at myndighetene begynte og gradvis lette på smitteverntiltakene, sier Haftorsen.

 

Antall helt ledige i Rogaland


05.05.2020 12.05.2020
Norge 245989 218054
Rogaland 20821 18617
1101 Eigersund 633 563
1103 Stavanger 7059 6397
1106 Haugesund 1827 1638
1108 Sandnes 3767 3357
1111 Sokndal 79 67
1112 Lund 91 73
1114 Bjerkreim 85 84
1119 Hå 569 493
1120 Klepp 799 718
1121 Time 677 590
1122 Gjesdal 554 492
1124 Sola 1306 1218
1127 Randaberg 467 393
1130 Strand 451 384
1133 Hjelmeland 71 60
1134 Suldal 77 67
1135 Sauda 84 70
1144 Kvitsøy 11 11
1145 Bokn 14 12
1146 Tysvær 446 400
1149 Karmøy 1431 1247
1151 Utsira 4 5
1160 Vindafjord 319 278

 Andel av helt ledige i Rogaland    
05.05.2020 12.05.2020
Norge   8,8 7,8
Rogaland 8,2 7,3
1101 Eigersund 8,3 7,4
1103 Stavanger 9,3 8,4
1106 Haugesund 9,5 8,5
1108 Sandnes 8,9 7,9
1111 Sokndal 4,9 4,1
1112 Lund 5,7 4,6
1114 Bjerkreim 5,5 5,4
1119 Hå 5,5 4,8
1120 Klepp 7,4 6,7
1121 Time 6,5 5,7
1122 Gjesdal 8,3 7,4
1124 Sola 9,0 8,4
1127 Randaberg 8,0 6,7
1130 Strand 6,9 5,9
1133 Hjelmeland 5,1 4,3
1134 Suldal 3,9 3,4
1135 Sauda 3,6 3,0
1144 Kvitsøy 4,0 4,0
1145 Bokn 3,2 2,7
1146 Tysvær 7,9 7,1
1149 Karmøy 6,8 5,9
1151 Utsira 3,9 4,8
1160 Vindafjord 6,6 5,8

 

Antall delvis ledige

05.05.2020 12.05.2020
Norge 150008 159407
11 Rogaland 12695 13475
1101 Eigersund 405 417
1103 Stavanger 3931 4221
1106 Haugesund 1044 1120
1108 Sandnes 2343 2469
1111 Sokndal 56 58
1112 Lund 57 60
1114 Bjerkreim 44 44
1119 Hå 398 412
1120 Klepp 530 548
1121 Time 500 540
1122 Gjesdal 379 402
1124 Sola 765 807
1127 Randaberg 299 321
1130 Strand 325 337
1133 Hjelmeland 33 39
1134 Suldal 72 68
1135 Sauda 77 81
1144 Kvitsøy 10 11
1145 Bokn 14 15
1146 Tysvær 234 242
1149 Karmøy 1017 1087
1151 Utsira * *
1160 Vindafjord 162 176

 

Andel delvis ledige

05.05.2020 12.05.2020
Norge 5,4 5,7
Rogaland 5,0 5,3
1101 Eigersund 5,3 5,5
1103 Stavanger 5,2 5,5
1106 Haugesund 5,4 5,8
1108 Sandnes 5,5 5,8
1111 Sokndal 3,4 3,6
1112 Lund 3,6 3,8
1114 Bjerkreim 2,8 2,8
1119 Hå 3,9 4,0
1120 Klepp 4,9 5,1
1121 Time 4,8 5,2
1122 Gjesdal 5,7 6,0
1124 Sola 5,2 5,5
1127 Randaberg 5,1 5,5
1130 Strand 5,0 5,2
1133 Hjelmeland 2,4 2,8
1134 Suldal 3,6 3,4
1135 Sauda 3,3 3,5
1144 Kvitsøy 3,6 4,0
1145 Bokn 3,2 3,4
1146 Tysvær 4,1 4,3
1149 Karmøy 4,8 5,2
1151 Utsira * *
1160 Vindafjord 3,4 3,7

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund