Faglig juleavslutning

22.12.2009
Stortingsrepresentanter, ordførere, næringslivsledere og andre betydningsfulle samfunnsaktører møtte fram for å overvære HNs tradisjonelle julelunsj i Imencos lokaler i Haugesund.

Det ble en faglig og sosial sammenkomst, der Hydro-direktor Truls Gautesen var hovedforedragsholder og fortalte om arbeidet med å bygge verdens største aluminiumfabrikk i Quatar. Gautesen har ledet prosjektet, og gav de frammøte en innsiktsfull reise gjennom et gigantisk byggeprosjekt, som ble avsluttet til avtalt tid og innenfor budsjett.
Imenco-direktør Geir Egil Østebøvik orienterte om Risøy-selskapets vekst de siste årene med etableringer i inn- og utland i et spennende marked, mens nestoren blant våre lokale stortingsrepresentanter, Øyvind Vaksdal, orienterte om viktige saker på den nasjonalpolitiske dagsorden.
Dessuten ble to avtroppende skikelser i det regionale næringsbildet, HNs Stein Alendal og Harald Løland i Sauda Vekst hedret for sin aktive deltagelse i samfunnsbyggingen i regionen. Samtidig ble etterkommerne ønsket velkommen i det gode selskap; Bernt Jæger i HN og Inge Løyning Sauda Vekst, som begge tiltrer ut på nyåret.
Og så var det, selvfølgelig, god julemat dandert etter alle kunstens regler
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland