Fire av ti bedrifter sliter med rekrutteringen

01.06.2007
Haugaland Vekst sammen med flere andre aktører - bl.a. vår forening - ønsker å sette igang et rekruteringsprosjekt på Haugalandet.

Nærmere 40 prosent av bedriftene på Haugalandet har rekrutteringsproblemer. For om lag en femtedel av disse er problemene så store at det fører til ubesatte stillinger. Dette går fram av en bedriftsundersøkelse som er gjennomført i Rogaland og der 329 bedrifter i vår del av fylket har medvirket med sin informasjon.

Kartleggingen er et ledd i i et rekrutteringsprosjekt, ledet av Haugaland Vekst.
Prosjektet skal i løpet av året avlevere en analyse av konkurransesituasjonen mellom regioner og bransjer og ende opp med en detaljert plan for posisjonering og virkemiddelbruk.

Haugaland Vekst har engasjert Oktan Sydvest som samarbeidspartner i første fase. I tillegg er det til første møte 4 juni samlet en referansegruppe som består av:
Marion H. Josefsen, Haugaland Kraft
Ingolf K. Voll, Gassco
Stein A. Grønås, NAV
Stein Alendal, Haugesundregionens Næringsforening
Sverre Meling jr, Maritimt Forum
Tom M. Larsen, Personalhuset
John M. Økland, Sjøfartsdirektoratet

Fra Haugaland Vekst deltar Jannice Kvarven, Anne Vigdis Ellingsen Eie og Tormod Karlsen.


De ti mest etterspurte yrkesgrupper i regionen er:
- Dekksmannskap
- Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
- Rengjøringspersonale i bedrifter
- Industrimekanikere
- ROV-operatører
- Dekksoffiserer og loser
- Sveisere
- Sykepleiere
- Elektrikere, elektonikere og lignende
- Andre ingeniører og teknikere.

27 prosent av bedriftene har svart at de benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i 2006. Andelen forventes å stige ti 29 prosent i år. Det går fram av undersøkelsen at flere bedrifter reduserer på kompetansekravene for å skaffe seg den arbeidskraften de trenger. Det fører til økte kostnader i form av opplærings- og kompetansehevingstiltak.

En bredere forankret seniorpolitikk i bedriftene anses som et viktig virkemiddel i den nåværende situasjon. Den aller største kilden til arbeidskraft finnes blant personer som av ulike årsaker til enhver tid er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.


Fakta:

I bedriftsundersøkelsen, som er gjennomført av NAV, går det fram at 36 prosent av bedriftene planlegger å øke bemanningen. Kun fem prosent forventer nedgang og resten (59%) forventer en stabil bemanningssituasjon ut året.

- Totalt 329 bedrifter i utvalget fra kommunene
Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira, Sveio,
Vindafjord, Bokn, Sauda og Suldal (Haugalandet).
- Svarprosent på 75 % (247 bedrifter av 329)
- Representerer 15 300 ansatte 32 % av de sysselsatte i
regionen
- Bedriftene oppgir at de planlegger å oppbemanne
med i underkant av 2000 personer i løpet av 2007
- 40 prosent av bedriftene har rekrutteringsproblemer
- 19 prosent har så store rekrutteringsproblemer at det
fører til ubesatte stillinger
- Om lag 1500 stillinger står ubesatte som følge av
rekrutteringsproblemer
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland