Fire nye i HN-styret

27.04.2009
Rolf L. Sjursen, Berge Sag, fortsetter som styreleder i Haugesundregionens Næringsforening. Han var ikke på valg til onsdagens generalforsamling, der nestleder Jan Alne, Statkraft, takket av etter flere styreperioder. Fire nye ansikter tar plass i HNs styre.

> Styret ser slik ut etter generalforsamlingen:
Rolf L. Sjursen, leder
Ingolf Voll, Gassco  
Arne Haldorsen, Ølen Betong
Reidar Pedersen, Haugaland Kraft (ny)
Tori Lindbøl, Statoil Hydro
Hege Skogland Mokleiv, Haugesund Kjølelager
Arne Førre, Berg Eiendom
Sverre Meling, Maritimt Forum
Per Sigurd Velde, Handelsstandsforeningen (ny)
> Varamedlemmer:
Paul Ingebretsen, Weldone (ny)
Martin Laurhammer, Destinasjon Haugesund og Haugalandet, (ny)
Birgitte Velde, Team Seven

> Av årsberetningen går det fram at HN kom ut med et lite overskudd i 2008, og at det legges opp til en sterk inntektsøkning i inneværende år for å bygge opp kapital til en utvidelse av staben. En del av inntektsveksten skal hentes inn gjennom økt kontingent fra medlemmene. Foreningen opplever en betydelig medlemstilvekst og har etter styrets mening befestet posisjonen som regionens talerør og paraplyorganisasjon for næringslivet i regionen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland