"First we take Manila then we take Gdynia"

12.01.2021
Nils B Stava og Asgeir Dimmen fra Simsea kjører simulatortrening i Manila. Foto: Simsea.
Simsea løste korona-utfordringene digitalt, og sparte i tillegg penger...
Simsea fikk utfordringer med reisevirksomheten på grunn av restriksjonene rundt smittevern våren 2020. Bedriften fant en digital løsning både løste problemet og sparer penger:

-Vi er aldri så lite stolt av å kunne fortelle at vi nå faktisk kjører simulatortrening via internett. Bakgrunnen er selvfølgelig korona situasjonen som gjorde det vanskelig for våre instruktører å reise til mange lokasjoner, og for utenlandske sjøfolk å komme til oss, sier Rune Johansen, CEO i Simsea.

-Først ute er Manila på Filipinene hvor våre instruktører tradisjonelt har vært fire til seks ganger i året for å kjøre simulatortrening av bøyelastpersonell på NTC sine simulatorer. Dette har vi ikke kunnet gjøre under pandemien, og dermed har filippinske sjøfolk stått uten dette tilbudet. Men, allerede i slutten av oktober i fjor kjørte vi denne simulatortreningen fra Haugesund! Tilbakemeldingene fra deltakere og instruktører er positive. Rett før jul kjørte vi simulatortrening mot Gdynia hvor vi leide oss inn på simulatorene til det lokale universitetet. På den måten kan vi tilby trening til polske bøyelast offiserer i en tid hvor det å reise til oss er både dyrt og vanskelig. Status nå er at vi siden oppstarten har kjørt flere slike simulatortreninger mot Manila og Gdynia, senest i inneværende uke, sier Johansen.

Metoden Simsea bruker, er at de knytter seg opp mot samme type simulatorer ute i verden via Kongsberg Digital sine løsninger, både for simulator delen og til Teams for forelesninger. Simseas instruktører i Haugesund får assistanse av lokal simulator ekspertise.

-Å få dette til har selvsagt gitt oss utfordringer både av teknisk og kulturell art, men med vår tekniske ekspertise og kulturforståelse har dette gått som smurt. Mulighetene denne løsningen gir oss er store, og kan bety at vi har funnet frem til noe vi også kan benytte på flere områder når pandemien en dag er over, avslutter Johansen.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro