Flest permitterte i industrien

02.06.2009
Flest permitterte i industri og bygg og anlegg; butikkyrket tiltaler mest for dem som ønsker jobb. Det er hovedtrekkene i NAVs arbeidsmarkedsanalyse for mai

Her er hovedtrekkene fra undersøkelsen.

Permitterte arbeidssøkere i nordfylket:
----------------------------------------------
Industriarbeid 226
Bygg og anlegg 120
Kontorarbeid 25
Meglere og konsulenter 21
Reiseliv og transport 20
Ingeniør- og ikt-fag 18
Butikk- ogsalgsarbeid 10
Serviceyrker og annet arbeid 13
Ledere 13
Ingen yrkesbakgrunn 13
Jordbruk, skogbruk og 7
Helse, pleie og omsorg 1
Akademiske yrker 2
Undervisning 0
Sum: 489


Jobbønsker i Rogaland fylke:
---------------------------------------------
Butikkmedarbeidere o.l. 622
Lagermedarbeidere og materialforvaltere 347
Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 305
Kontormedarbeidere 239
Tømrere 198
UKJENT 188
Hjelpearbeidere innen industri 182
Bil-, drosje- og varebilførere 177
Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 168
Kjøkken- og anretningsassistenter 145
Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikeh1o3l0d o.l.
Sveisere 127
Annet pleie- og omsorgspersonale 124
Platearbeidere 122
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistente9r9
Elektrikere, elektronikere o.l 97
Operatører innen olje- og gassutvinning 95
Industrimekanikere 91
Lastebil- og vogntogførere 85
Operatører innen metallurgisk prosessfag 85
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland