Folketallet under press!

20.11.2018
Færre fødsler og redusert innvandring gjør at folkeveksten i Norge stopper opp
Den minkande folkeveksten er eit resultat av færre innvandringar saman med at talet på fødslar minkar gradvis. Det er nedgangen i talet på innvandringar som bidrar mest til nedgangen i folkeveksten.

Det budde 5 323 900 personar i Noreg 1. oktober i år, syner statistikken Befolkning.

Det vart fødd vel 14 800 born i 3. kvartal, medan om lag 9 500 personar døydde, og fødselsoverskotet enda på 5 300. Talet på fødde var nær 300 lågare enn tilsvarande kvartal i fjor, og tala for fødslar har gått gradvis ned dei siste åra. Talet på døde var nær 100 høgare enn same kvartal i fjor.


Figur 1


Figur 1. Fødselsoverskot, nettoinnvandring og folkevekst. 3. kvartal

Færre innvandringar


Det innvandra 15 600 personar til Noreg i 3. kvartal. Det er 1 200 færre enn i 3. kvartal i fjor, og ein må tilbake til 2006 for å finne lågare tal for 3. kvartal. Det utvandra 9 300 i 3. kvartal i år, som er vel 600 færre utvandringar enn same kvartal i fjor, og nettoinnvandringa enda på  6 300.

Av utanlandske statsborgarar som innvandra, var det flest polakkar, 1 100. Deretter kjem syrarar, litauarar og svenskar, med nær 700 i kvar gruppe. Omtrent ingen syrarar utvandra, og nettoinnvandringa av syrarar enda dermed på 700. Nettoinnvandringa for dei med polsk statsborgarskap enda på nær 300 orsaka av dei 1 100 innvandringane og nær 800 utvandringar. For dei med svensk statsborgarskap enda det opp med ein liten nettoutvandring. Det heng saman med at det var vel 700 svenskar som utvandra.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland