Forbereder Fou-konferanse

22.04.2009
Tirsdag 5. mai inviterer Haugesundregionens Næringsforening, Polytec og andre samarbeidspartnerer til Fou-konferanse i Haugesund. Målet er å gjøre den til en årlig møteplass for Fou-miljøene, virkemiddelapparatet og næringslivet i regionen.

- Dette er en ny samhandlingsarena som kan gi grobunn for utviklingsprosjekter som kan gi nye arbeidsplasser i regionen, sier HN-direktør Egil Severeide. Konferansen foregår på Høgskolen Stord-Haugesunds lokaler i sentrum, og målgruppen er bedrifter og offentlige instanser som er opptatt av å møte fremtiden med kunnskap og innovasjonKonferansen setter søkelys på økt innovasjon gjennom målrettet bruk av forskningskompetanse og virkemiddelapparat.

* Forskningsrådet og Innovasjon Norge får presentere seg

* Prosjektpresentasjoner fra industribedrifter

* Næringene på Haugalandet og i Sunnhordland synliggjøres for virkemiddelapparatet og hverandreEtter en fellessesjon blir det 3 tematiske parallellsesjoner: Maritime næringer, Energi og miljø og Olje og gass.

I hver sesjon presenterer både Forskningsrådet og Innovasjon Norge sine programmer med faglig tematikk, samt tips

og hint om hva som gjør prosjekter interessante for delfinansiering. Det blir også presentasjoner fra lokale og nasjonale

bedrifter som Eidesvik Offshore AS, Pon Power Scandinavia, Vik-Sandvik/Wärtsilä Ship Design, DeepWell AS, Polytec, Angel

Wind AS, StatoilHydro, Gassco, Naturkraft og Universitetet i Bergen som presenterer sine forsknings-/innovasjonsprosjekter,

og forteller om sine erfaringer med bruk av virkemiddelapparatet.Påmelding:

Informer alle interesserte og meld deg på via linken under. Deltagelsen er gratis.

https://www.questback.com/polytec/whsbq13gze/

Påmelding kan også gjøres via : http://www.polytec.no <http://www.polytec.no/> under nyheter.Påmeldingsfrist: 28. AprilVennligst distribuer invitasjonen til ditt nettverk med oppfordring til å melde seg på innen fristen, helst i dag. Det er begrenset med sitteplasser.Ytterligere spørsmål og kommentarer kan rettes:
Thorvald F. Gundersen

Leder Forskning og Innovasjon

Stiftelsen Polytec -- Haugesund

Mobil: 909 81 019 -- Telefon 52 70 04 70Her kan du lese om programmet- og melde deg på til konferansen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland