Forgubbing bekymrer

28.05.2010
Forgubbing, kvinneflukt og manglende samarbeid var hete tema på idemyldringsmøte"Haugalandet- en attraktiv framtid" i Tysværtunet går. Et femtitalls haugalendinger var med på idedugnad om hvordan regionen skal bli mer attraktiv for å tiltrekke seg kapital, kompetanse og nye bedrifter.

Oppspillet til gruppearbeidet og påfølgende plenumsdiskusjon kom fra Einar Leknes, IRIS, som gikk gjennom scenariorapporten "Haugalandet 2020", som SR-Bank finansierte og som ble laget i 2006. Den skisserer to ulike scenarier for hvordan regionen kan utvikle seg fram til 2020; et hyggelig og et mindre hyggelig.
Mange fikk seg en aha-opplevelse ved å se hvordan ting faktisk har utviklet seg i forhold til scenariene som ble laget for fire år siden. Noe har slått til, men andre spådommer er gjort grundig til skamme. Men mange festet seg ved den sterke mannsdominansen og forgubbingen innen næringslivet, som kan være med å bremse tilgangen på nye, friske tanker ikke minst fra kvinner og ungdom.

I gruppearbeidet ble deltakerne bedt om å lage en SWOT-analyse (Sterke/svake sider, Muligheter/trusler) rundt temaene oppvekstvilkår, attraktivitet for ny arbeidskraft og nye bedrifter, kompetanse, det urbane Haugalandet og tettsted/småsamfunn i regionen.

Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet som Haugalandrådet nå er i gang med for å lage en samlet plan for regionen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland