Forskningssenter for boreteknologi

25.08.2010
Ulykken i Mexicogolfen er bakgrunnen for at det skal etableres et nytt forskningssenter for boring og brønnteknologi i Stavanger.

Kostnadene er beregnet til ca. 30 millioner i året i etableringsfasen.

Utdanningen blir lokalisert til universitetet i Stavanger som i flere år har hatt en utdanning i petroleumsteknologi.

– Ulykken i Mexicogolfen har gjort oss oppmerksom på hvor viktig det er å være best mulig forberedt og at det alltid vil være muligheter for forbedringer innen olje- og gassindustrien, sier statsråd Tora Houg.

Les mer her:
http://www.tu.no/olje-gass/article256288.ece
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland