Fortsatt godt trøkk i arbeidsmarkedet

31.10.2008
Ledighet godt under landsgjennomsnittet og høy etterspørsel etter arbeidskraft, er konklusjonen i NAVs siste månedsrapport om arbeidsmarkedet i Rogaland.

Oktobertallene viser at etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt holder seg på et høyt nivå. Bedrifter annonserer etter flere hoder. 2782 utlyste stillinger i oktober er et høyt tall, som bekrefter at næringer i fylket fortsatt har behov for arbeidskraft. I og med at Rogaland er et konjunkturfølsomt fylke følger vi nå svært nøye med hver enkelt bransje. Nøkkelordet er fortsatt stabilitet, understreker direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland.

Ledigheten i Rogaland er på 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsvarer 2416 personer. Landet holder en ledighet på 1,7 prosent.


Her kan du lese mer:
http://www.nav.no/99007.cms
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland