Fortsatt høy ledighet

30.04.2020
Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland, kan melde om fortsatt høy ledighet. Tallene bærer preg av Korona-pandemien for andre måned på rad.
Helt ledige går ned, delvis sysselsatte går opp
I en pressemelding fra NAV Marked Nord-Rogaland får vi en rykende fersk oppdatering på hvordan det står til med ledigheten. Leder Elisabeth Lie Nilsen har som vanlig kommentarer om status her i Nord-Rogaland:

Hvis vi først ser på de helt ledige som er den vanlige måten å se ledighetstallene på så har alle kommunene i Nord-Rogaland en nedgang sammenlignet med forrige mnd. Det er kun Haugesund med sine 10,5% (2017) helt ledige arbeidssøkere, som ligger over fylkessnittet på 8,9% (22658)  helt ledige. Etter dette kommer Tysvær med 8,3% (468) , Karmøy med 7,6% (1597)  og Vindafjord med 7,1% (343) helt ledige arbeidssøkere. Nederst finner vi Utsira med 4,8% (5), Sauda med 4,6% (106), Suldal med 4,4% (87) og på bunnen ligger Bokn med 4,1% (18) helt ledige arbeidssøkere.

Delvis sysselsatte
Vi ser at antallet delvis sysselsatte øker betydelig - med 526 personer siden mars - og det er nå i sum 2433 personer som er i delvis arbeid. Haugesund ligger også her øverst med 4,9% (948),  etterfulgt av Karmøy som har 4,5% (944) og Bokn med 4,3% (12). Videre kommer Tysvær med 3,9% (221), Suldal med 3,8% (76), Sauda med 3,3% (77) og Vindafjord med 3,2% (155)  delvis sysselsatte arbeidssøkere.

Spesielt etter påske er det en stor del bedrifter som har fått mulighet til å åpne igjen. Og en del bedrifter har meldt om at de tar inn igjen flere av sine permitterte eller øker antallet timer de får jobbe.   Men mange av bedriftene åpner stykkevis og delt for å bl.a.  ivareta smitteverntiltak og fordi ordresituasjonen ikke er tilbake til normalen enda. Det er store nyanser i tilbakemeldingene vi får fra bedriftene. Noen melder at de ser lysere på det enn forventet mens andre melder det motsatte – at de er redde at det ser mer langvarig mørkt ut enn forventet. Så vi ser at det er store forskjeller nå også innad i samme bransje. Det kan derfor se ut til at nedgangen i den totale ledigheten kan ta noe lengre tid – som vi også meldte om forrige mnd.

Tiltak
Antallet personer på tiltak går også litt ned denne mnd., og det er nå 158 arbeidssøkere i sum som er registrert på arbeidsmarkedstiltak.  Det er fortsatt slik at de som er på arbeidstrening ikke deltar aktivt på sine tiltaksplasser. De som er på lønnstilskudd og oppfølgingstiltak deltar på lik linje som personer ellers i samfunnet – gjennom bruk av digitale løsninger, hjemmekontor osv. Nedgangen skyldes i hovedsak smitteverntiltak og påsken.

Totalt registrerte arbeidssøkere
Dette er da bruttoledigheten (helt ledige og de på tiltak) + de delvis sysselsatte.

Haugesund: 15,7% registrerte arbeidssøkere
Rogaland: 13,3% registrerte arbeidssøkere
Tysvær: 12,5 % registrerte arbeidssøkere
Karmøy: 12,4% registrerte arbeidssøkere
Bokn: 10,8% registrerte arbeidssøkere
Vindafjord: 10,6% registrerte arbeidssøkere
Sauda: 8,2% registrerte arbeidssøkere
Suldal: 8,0% registrerte arbeidssøkere
Utsira: 4,8% registrerte arbeidssøkere

I sum har vi da i Nord-Rogaland en total ledighet på 13% som er litt under fylkessnittet som ligger på 13,9%. Det er da i sum 7232 personer som er registrerte arbeidssøkere, noe som er litt høyere enn i mars hvor det var 7095 registrerte arbeidssøkere totalt.

Varsel om nedbemanninger:
Det ble en roligere måned en mars når det gjelder varsel om nedbemanninger. Av de varslingspliktige bedriftene som varsler nedbemanninger over 10 ansatte, så mottok vi varsel fra 12 bedrifter for i sum på 192 ansatte. Vi har også mottatt en god del varsel fra bedrifter som varsler nedbemanning for under 10 ansatte, og vi har mottatt fra 36 bedrifter for i sum 121 ansatte. Så alt i alt er dette betydelig lavere antall varsler som kom i april sammenlignet med mars.

Det er fortsatt overnattings- og serveringsvirksomheter, privat- og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og transport/lagring som er de bransjene med høyest varsling. Men vi ser varsler nå i nesten alle bransjer – men her er det stor variasjon i hvorvidt varslene er effektuert i permitteringer og for hvor mange.

Tilgang på stillinger:
Rogaland hadde denne mnd. en nedgang på utlyste stillinger på 50% (1631). Omtrent den samme nedgangen vi hadde i Nord-Rogaland med 49% (403). Dette betyr at det på tross av pandemi og påske, så er det en god del stillinger for folk å søke på. Det er ganske jevnt med utlyste stillinger mellom privat og offentlig virksomheter. Jeg tenkerdet er ett godt tegn at også mange private bedrifter lyser ut stillinger nå.

I Nord-Rogaland nå er det er flest utlyste stillinger innen «Industri» (111) «Helse, pleie og omsorg» (63), «Undervisning» (61) og  «Bygg og anlegg»  (54).

Den sterkeste reduksjonen i utlysninger ser vi innen «Butikk og salgsarbeid», «Reiseliv og transport» og «Serviceyrker»

Det er fortsatt en god del arbeidsgiver som nå kontakter NAV for å få bistand til å finne god arbeidskraft – spesielt fordi det nå er kommet til mange nye arbeidssøkere som har kompetanse det har manglet tilgang på en stund. Så vi oppfordrer alle som nå har behov for arbeidskraft til å lyse ut stillinger eller søke etter kandidater på «Arbeidsplassen.no» eller ta kontakt med oss for bistand til å finne kandidater. Det er viktig at bedrifter som nå etter hvert får arbeidskraftbehov gjør dette synlig for arbeidssøkere, slik at de får muligheter til å finne seg nye jobber.

Oppsummert: Svært mange – men litt færre helt ledige, mange flere delvis sysselsatte og en god del aktivitet på stillingsfronten på tross av pandemi-situasjonen, skriver Elisabeth Lie Nilsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund