Fram med champagnen!

04.11.2008
I dag vedtas T-forbindelsen i Stortinget. Øyvind Vaksdal mener det er tid for å åpne champagneflaskene.

Her er vår lokale stortingsrepresentants innlegg i dagens debatt:

Ærede president.

T-forbindelsen er et særdeles viktig vei- og tunnelprosjekt for trafikkavviklingen på Haugalandet og vil binde sammen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær på en ny og langt bedre måte.

Prosjektet er solid forankret politisk både regionalt og lokalt og har i tillegg bred støtte både i næringslivet og i befolkningen ellers på Haugalandet.

Prosjektet har imidlertid tatt lang tid å få frem til behandling her i huset, som flere allerede har vært inne på, president.

Jeg var første gang i berøring med prosjektet som kommune- og fylkespolitiker på 90 tallet, da det var viktig spesielt for Karmøy å få en bedre tilknytning til kyststamveien.

Av ulike grunner har prosjektet blitt forsinket en rekke ganger.

Dette har igjen medført at kostnadene ved prosjektet er øket, noe som igjen har medført ny behandling lokalt og regionalt.

I dag er imidlertid den store dagen endelig kommet for at prosjektet skal få behandling i Stortinget.

På en dag som denne skal vi selvfølgelig ikke nevne verken kostnadsoverskridelser eller de mange utsettelsene av prosjektet, verken de nødvendige eller de unødvendige.

Vi skal i dag heller ikke nevne den manglende imøtekommenhet fra samferdselsdepartementets politiske ledelse overfor ”uvitende” og ”kunnskapsløse” representanter fra opposisjonen ved uformelle henvendelser til departementet.

Og vi skal heller ikke nevne med et eneste orde den siste og til tider uforklarlige forsinkelsen av prosjektet som gjorde at det helt plutselig ble ferdig samme dag som samferdselsminister og statsminister skulle til Haugalandet.

Og vi nevner heller ikke med et eneste ord at dette medfører at vi nå altså behandler saken i november i stedet for i juni som var planen.

Og selvfølgelig glemmer vi i dag også at samferdselsministeren i sitt svar til undertegnede 21. oktober ikke kan forsikre om at endring utlysningstidspunkt medfører ytterligere endringer i kostnadsbildet.

I dag er dagen for å heise flagget og sprette Champagnen på Haugalandet for dette viktige prosjektet.

I dag vedtar Stortinget en beslutning som man på Haugalandet har ventet på i mange mange år og som vil ha en svært avgjørende betydning for trafikkavviklingen i regionen gjennom mange år fremover.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland