Fristes til eiendomsskatt

08.10.2010
Statsbudsjettet inneholder formuleringer som kan friste kommunene til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendommer, mener advokat Trond Johannessen i Deloitte. Han foredro på HNs Frokostkurs i dag tidlig.

Johannessen og kollega Hans J. Sæther tok for seg skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet som nylig ble lagt fram. De framholdt at det er minimalt med endringer som blir foreslått, men en bestemmelse om avgrensing av kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom kan det være interessant å registrere.

- Etter dagens regler kan kommunene kun skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen eller kun i bymessige strøk og på "verk og bruk". eller i en kombinasjon av disse.Når kommunene nå får anledning til å likebehandle næringseiendommer uavhengig av den foreldede avgrensningen mellom "verk og bruk" og næringseiendom, kan vi forvente økt tendens blant kommuner til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom, sier Johannessen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland