Sveinung Stensland og Magne Rommetveit var lokale tingmenn som deltok i møtet mellom Transportkomiteen og leder Nicolai Astrup (til høyre) og regionale og lokale representanter..

Et siste forsøk på å bevege stortingspolitikerne. De hørte, nikket og gav håp om en god løsning for E134

Skrevet .

– Vi har lansert en modell som bør være politisk gjennomførbar og som kan sikre byggestart for E134 i første periode av Norsk Transportplan- senest i 2023, sier HN-direktør Egil Severeide.

Sammen med et bredt utvalg av lokal- og fylkespolitikere, næringslivsledere og representanter fra LO/NHO og næringsorganisasjonene langs E 134 møtte han medlemmer i Transportkomiteen på Stortinget i går.

Komiteleder Nicolai Astrup påpekte E134s store betydning som hovedtrase, og han gjentok at dette er den viktigste korridoren i øst-vestsambandet. Han var tilfreds med den modellen som ble presentert, og kalte den «en konstruktiv tilnærming».

Den vil bety at det gis anledning til forhåndsinnkreving av bompenger, slik at det blir penger til oppstart i første planperiode. Rent praktisk kan det innebære planleggingsstart i 2021, og start av byggearbeid på Seljestad-Røldal senest i 2023.

– Det er ingen fullgod løsning, men en vi kan leve med, sier Severeide. – Det viktigste for oss nå er å sikre at den første salven sprenges i den første planperioden. Skyves alt til andre periode, vet vi av erfaring at mange prosjekter ikke blir realisert, sier Severeide.

tinfget 2