Gasskraftverk gir hodebry i Sauda

01.10.2008
Eramet vil bygge gasskraftverk i Sauda sammen med Statkraft. Men for kommunen kan et gasskraftverk gi milliontap.

Lokalavisa "Ryfylke" forteller om et energiprosjekt som skaper hodebry i industribygda Sauda. Der vil hjørnesteinsbedriften Eramet gjenvinne energien som i dag forsvinner i det blå over ovnshustakene ved fabrikken. Målet er, sammen med Statkraft, å bygge et gasskraftverk med anleggsstart i 2009 og oppstart i 2010.
- Men først må vi se på om prosjektet gir grunnlag for en investeringsbeslutning i Eramet og i Statkraft, sier Odd Husmo, administrerende direktør i Eramet Norway til "Ryfylke"

Årlig forsvinner over 400 GWh i det blå over Sauda. I flere år har Eramet syslet med planer om å gjenvinne denne energien gjennom et gasskraftverk.

Nå vil Eramet slå seg sammen med energikonsernet Statkraft og bygge et kraftverk til rundt 250 millioner kroner. Intensjonsavtalen er undertegnet. Enova støtter prosjektet med 35 millioner kroner.

http://www.ryfylke.net/index.php?action=fullnews&id=1502

Menm Sauda kommune kan tape konsesjonskraftpenger dersom Eramet og Statkraft bygger gasskraftverk.

– Hvis gasskraftverket erstatter 30 GWh elektrisk kraft med vannboren varme, kan Sauda kommune årlig tape ni millioner kroner, forteller kommunalsjef Alan G. Thompson.

Sauda kommune tjente 16 millioner på salg av konsesjonskraft i 2007.
- Isolert sett er gasskraftverk et positivt og miljøvennlig prosjekt, men det utgjør likevel et kommunaløkonomisk problem, konstaterer Thompson.


http://www.ryfylke.net/index.php?action=fullnews&id=1508
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland