Generalforsamlingen flyttes

16.04.2020
Næringsforeningen flytter Generalforsamlingen til onsdag 17. juni kl.19.00. Styreleder Ingolf Voll (Gassco) og nestleder Jorunn Håvardsholm (Helifuel).
Grunnet koronakrisen flytter Næringsforeningen Generalforsamlingen til onsdag 17. juni kl.19.00.
Næringsforeningen hadde opprinnelig planlagt Generalforsamlingen gjennomført innen utløpet av april, men i styremøte 3. april ble den besluttet flyttet til onsdag 17. juni kl.19.00 i Næringsforeningens lokaler i 24/7-bygget (Spannaveien 152).

-Vi har et stort ønske om å få avviklet Generalforsamlingen med publikum til stede, men dersom dette ikke lar seg gjøre, avvikler vi Generalforsamlingen digitalt på samme tidspunkt, sier styreleder i Næringsforeningen, Ingolf Voll.

Saksliste og tilhørende dokumenter vil bli sendt ut i henhold til gjeldende frister.

Vedlagt er styrets beslutning:

I henhold til vedtektene § 6 skal den ordinære generalforsamlingen i Næringsforeningen Haugalandet avholdes hvert år innen 30 april, etter styrets skriftlige innkalling med 14 dager varsel.  Under de rådende omstendigheter, med sterke offentlige restriksjoner av forsamlings- og bevegelsesfriheten på Haugalandet, har imidlertid styret besluttet å utsette generalforsamlingen så langt det er mulig for å sikre ordinære deltakelse.  Med utgangspunkt i de parallelle reglene i aksjelovens § 5-5, 1. ledd, som fastsetter at generalforsamling i aksjeselskaper må gjennomføres innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, innkalles det derfor med dette til ordinær generalforsamling i Næringsforeningen 17/6 2020 i 24/7-bygget i Haugesund. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland