Gir arbeid til over 3000

15.06.2018
Karmsund Havn gir arbeid til over 3000 personer, viser ringvirkningsanalyse
Vi gyver rett løs på hovedkonklusjonene i analysen fra  GEMBA Seafood Consulting A/S, som er basert på data fra 84 selskaper ved Karmsund havn og 10 dybdeintervjuer med selskaper med stor innvirkning på havneaktivitetene:

  • 3.078 årsverk

  • 7,080 milliarder kr i omsetning

  • 2,463 milliarder kr i verdiskapning

  • 320 millioner i skatteinntekter til eierkommunene.


1.808 årsverk  er direkte sysselsatt og 833 årsverk er indirekte sysselsatt gjennom havneaktivitetene ved Karmsund havn i 2017. Denavledete effekten av havneaktivitetene er vurdert til å utgjøre ca. 438 årsverk.


Den totale sysselsettingseffekten fra Karmsund havn kan dermed beregnes til 3.078 årsverk.


Den totale sysselsettingen i de seks kommunene som utgjør Karmsund havn var i 2017 ca. 43.200 årsverk, hvor rundt 13.000 var i offentlig virksomhet.


Dette indikerer at sysselsettingseffekten fra Karmsund havn på 3.078 årsverk utgjør ca. 10 % av den totale private sysselsettingen i de seks eierkommunene, heter det i analysen som ble presentert på en pressekonferanse tidligere i dag.


Det burde likevel understrekes at det finnes pendlere lengre vekk fra havnen enn de seks eierkommunene, som også forsyner regionen med arbeidskraft, tjenester og produkter.


Dette innebærer at 10 % kun er en tilnærming av den totale havnerelaterte  sysselsettingen.


 Total omsetning fra virksomhetsaktivitetene på Karmsund havn i 2017 er på 7.080 millioner NOK. Dette tallet dekker en direkte verdi på 4.967 millioner NOK, en


indirekte verdi på 1.546 NOK og en avledet verdi på 567 millioner NOK.

Årsverkene utgjør ca 10% av de samlede private årsverkene i våre 6 eierkommuner. Skatteinntektene utgjør imidlertid ca 11% av de samlede skatteinntektene i eierkommunene.

Dette forteller noe om at de arbeidsplassene som skapes er lønnsomme arbeidsplasser for eierkommunene.

Analysen er basert på data fra 2017 som beskriver selskapenes antall ansatte og omsetning.


Karmsund havn fungerer som hovedhavn for nordlige Rogaland og sørlige Hordaland fylke, samt Ryfylke- og Hardangerregionen. Karmsund havn er et viktig knutepunkt for både


nasjonal og internasjonal frakt, og fungerer som et fundament og et koblingspunkt for offshoreaktiviteter på den norske sokkelen. I 2017 hadde Karmsund Havn IKS en


omsetning på omkring 94 millioner NOK. Om lag 60 % av omsetningen kom fra utleieaktiviteter, 32 % fra havneavgifter og 8 % fra andre aktiviteter
Curiseturisme er et viktig bidrag til utvikling av Haugalandet som havnedestinasjon. Her er det "Balmoral" som er på besøk.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund