Etter store kostnadsoverskridelser på Rogfast-prosjektet utenfor Stavanger, avlyste Statens vegvesen den første kontrakten i prosjektet. Statens vegvesen har i forlengelsen av dette vurdert tiltak for å redusere kostnadene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk tirsdag 28. april presentert Vegvesenets foreløpige vurderinger.

Onsdag kom svaret:

–Til tross for kostnadsreduksjoner ligger prosjektet over rammen i Prop. 105 S (2016 – 2017). Prosjektet vil ikke kunne realiseres med den finansie ringsplanen som er lagt til grunn i stortingsbehandlingen. Dersom man skal basere seg på vedtatt bompengeopplegg kreves økte statlige midler.

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må med andre ord til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil ifølge Samferdselsdepartementet skje først etter at departementet vurdert de nye tallene.

– Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

E39 Rogfast nord for Stavanger skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Prosjektet innebærer bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal blant annet ha en avkjøring til Kvitsøy.

Kan spare 4 milliarder!
Kontrakten for utbyggingen av avkjøringen til Kvitsøy ble om lag en milliard kroner dyrere enn antatt. Det viste også at kostnadene i hele prosjektet ville ende på om lag 25 milliarder kroner, om lag 6,4 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget vedtok.

Statens vegvesen har derfor lagt ned et arbeid for å kvalitetssikre kostnadsberegningene og optimalisere prosjektet. Etter å ha gjennomgått prosjektet legger Vegvesenet fortsatt hovedlinjene i det vedtatte konseptet til grunn for den videre planleggingen.

Med utgangspunkt i økningen har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene. Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over 1 milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene, heter det i meldingen.

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må altså til Stortinget for nytt vedtak.