Godt fornøyd, men...

11.05.2010
Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er godt fornøyd med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett følger opp ”Verftspakken” som ble lagt frem torsdag den 29. april samt lar nettolønnsordningen ligge i ro.

Vi er imidlertid misfornøyd med at regjeringen ikke har tatt hensyn de miljøinvesteringene medlemsrederiene våre har gjort etter 2007 i sitt forslag til ny overgangsordning mellom gammelt og nytt rederiskatteregime, skriver Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland i en pressemelding.

- Vi verdsetter omstillings- og innovasjonsprofilen i Verftspakken og er veldig glad for at NOx-avtalen videreføres. Denne bidrar til å få ned NOx-utslippene i skipsfarten på en kostnadseffektiv måte. Vi er også fornøyd med at nettolønnsordningen ikke røres selv om vi ideelt sett hadde ønsket oss at taket på refusjonen som ytes gjennom ordningen for hver enkelt sjømann, og som ble satt i revidert nasjonalbudsjett i 2008, burde vært opphevet, eller i det minste inflasjonsjustert.

Etter at regjeringens opprinnelige forslag til overgangsordning i rederiskattesaken ble kjent grunnlovstridig av Høyesterett, foreligger nå et nytt forslag. Selv om dette forslaget er langt bedre enn det opprinnelige, er Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland kritisk til deler av forslaget. I sitt opprinnelige forslag til overgangsordning, la regjeringen opp til at 1/3 av de såkalte skattekredittene fra det gamle rederiskatteregimet ikke skulle innbetales til statskassen dersom rederiene brukte pengene på miljøinvesteringer.

Miljøinvesteringene kunne gå direkte til fradrag i skatten. Flere av våre medlemsrederier har gjort slik som regjeringen har ønsket og brukt pengene på miljø. I det nye forslaget til overgangsordning tas det imidlertid ikke hensyn til disse miljøinvesteringene. Alle rederier, uansett miljøinvesteringer eller ikke, ettergis miljøfondsandelen i sin helhet. Virkningen av dette blir at de rederiene som ikke har gjort miljøinvesteringer rent likviditetsmessig kommer bedre ut enn de som i utgangpunktet fulgte regjeringens ønske.

Dette er et paradoks Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland mener Stortinget må løse, heter det i pressemeldingen som er undertegnet av daglig leder Sverre Meling jr.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland