Gravøl-100 år etter starten

31.10.2008
I sommer ble det drukket gravøl over tønnefabrikken på Jelsa. Nå håper eierne å starte ny virksomhet, selge eller leie ut fabrikken og området i en av Ryfylkes perler.

På et nær 17 mål stort industriområde med dypvannskai, produksjons- og lagerlokaler har det siden 1984 vært produsert plasttønner til industrien. Lokalene ble utvidet i 1987 og 1995, men økende geografisk ulempe gjorde at eierne bestemte seg for å avslutte driften i sommer.
- Vi stanset mens leken var god, sier daglig leder Torstein Østensjø. Selskapet solgte virksomheten til den største produsenten av plastemballasje i Norden, svenske Hannells. Produksjonen ble solgt og flyttet til Fredrikstad og Falkenberg i Sverige, på grunn av driftsforhold og nærhet til markedet.

Fem av syv ansatte mister jobben sin, men daglig leder Torstein Østensjø håper det skal la seg gjøre å skape ny virksomhet i den nedlagte fabrikken.
- Det er en attraktiv eiendom med planert og asfaltert grunn, bygninger på totalt 8.100 kvadratmeter og en dypvannskai på 120 meter, bygget og eid av Suldal kommune. Det er gode muligheter for utvidelse av anlegget, som bør kunne brukes til ulike formål, sier Østensjø.

Da tønneproduksjonen på Jelsa nådde toppen, var 18 personer i jobb. Mange av dem bodde i nærområdet, og til lokalavisa Suldalsposten sier Østensjø at bedriften har mye å takke en lojal og dyktige arbeidsstokk for. Da bedriften etablert seg i Jelsa var beliggenheten til sjø ideell, men i dag er transporten i stor grad flyttet over til vei og bane. Dermed blir geografien en konkurranseulempe, sier Østensjø.
Under gravølet var det leder i Suldal Utvikling, Hallvard Bakka som gikk æren av å avslutte virksomheten. Det var også han som åpnet fabrikken i egenskap av ordfører i 1984..

.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland