Grip muligheten, Haugesund!

24.10.2018
Haugesund gir fra seg en unik mulighet til å styrke sentrum og gi «Homeland of the Viking Kings» et innhold ved å si nei til The Viking Planet, mener samfunnsaktører.
Odd Fossan Waage (Haugesund Sentrum), Vigleik Dueland (Destinasjonsselskapet for Haugesund og Haugalandet) og Egil Severeide (Næringsforeningen Haugalandet) rister i haugesundspolitikerne foran kveldens møte i formannskapet.

I et felles leserinnlegg i Haugesunds Avis skriver de følgende:

"Vi ber politikerne i Haugesund i onsdagens formannskapsmøte avvise rådmannens forslag og si ja til å gå inn med kommunale midler i satsingen rundt opplevelsessenteret i Haugesund sentrum.

Senteret er planlagt i underetasjen til DNB-bygget, og vil kreve en investering på 6.1 millioner kroner fra Haugesund kommune. Dette er penger rådmannen ikke finner, selv om han mener det «har et potensial, og bør realiseres».

Vi mener Haugesund bør benytte denne anledningen til å ta en posisjon som «Viking-hovedstad» i verden og bidra til å realisere et innovativt og grensesprengende prosjekt som kan skape økt aktivitet i sentrum. Lokale investorer har allerede bidratt med 15,3 millioner og  grûnderne vil stille personlig sikkerhet for et banklån på 21 millioner kroner.

Karmøy-politikerne støtter prosjektet og vil bidra økonomisk til etablering av et opplevelsessenter for vikinghistorie- midt i Haugesund sentrum. Det vil fortone seg ganske uforståelig hvis politikerne i Haugesund nå vender tommelen ned for det samme prosjektet.

Hvis Haugesund sier nei, står Karmøy klar til å være med å realisere «The Viking Planet» i tilknytning til Oasen-senteret.

Det vil alltid være en viss risiko i ett hvert nytt prosjekt, men den er etter vår mening liten i forhold til de mulighetene dette gir. The Viking Planet vil bli ett nyskapende opplevelsessenter basert på vikingetiden som kan gi lokalbefolkning, tilreisende og cruiseturister en ekstra god grunn til å besøke regionen. Cruiseturismen på Haugalandet er i vekst og The Viking Planet vil sikre ytterligere økning samt være ett meget godt tilbud til de turistene som i dag besøker byen.  Haugesund og Haugalandet vil med dette bli etablert som episenteret for vikingtiden i Norge.

Vi har stor tiltro til initiativtakerne og til kvalitetssikringen av de økonomiske sidene av prosjektet. Med det markedspotensialet som The Viking Planet vil ha er det stor grunn til å tro at det vil bli en lønnsom investering for kommunen som bidrar til etableringen.

Det vil gi nye arbeidsplasser, og økte skatteinntekter til kommunen. Det vil også kunne gå inn som en del av undervisningsopplegget i skolene, og gi synergier til Filmfestivalen og andre arrangementer i byen.

Når det gjelder finansering vil over halvparten av den kommunale investeringen bli betalt av andre kommuner, selv om senteret ligger i Haugesund.

Vi vil også peke på at Haugesund i år får ekstramidler på 6.9 millioner gjennom

Havbruksfondet for investering i ny vekst (utbetales i oktober). Dette er midler som politikerne kan disponere til dette prosjektet, uten at det belaster årets regnskap," skriver de tre organisasjonslederne.

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland