Gutta mot strømmen

27.02.2020
Ralf Schøpwinkel og Kjetil Vikingstad med en av flere priser. Nå har de sikret kontrollen over eget selskap, som prises til rundt 300 millioner kroner.
Disse to karene  selger ikke- de kjøper! Nå er Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel herrer i eget hus.
Avfallsgiganten Geminor har vært delvis danskeid. Nå har de to gründerne kjøpe ut danskene (36.4 %) og sikret seg full kontroll over den internasjonale Torvastad-bedriften.

Kjøpesummen er hemmelig, men det har skjedd noe i avfallsbransjen som gir grunn til å tro at duoen Vikingstad/Schøpwinkel har gravd rimelig dypt for å sikre seg Gemidans aksjepost. Avfallsbusiness har vært lavt priset, men nå, med klimakrise og økte krav om bærekraft, løftes verdisettelsen av de selskapene som er langt fram i denne bransjen.

Og Geminor er en europeisk storaktør med milliardomsetning, og med lovende framtidsutsikter. Basert på nøkterne vurderinger kan vi anta at Karmøy-selskapet verdsettes til rundt 300 millioner etter denne transaksjonen.

Vikingstad og Schøpwinkel har fått flere tilbud om å selge, men har altså valgt å gå motsatt vei av mange vekstselskaper. Det begrunner Vikingstad med at de ønsker lokal forankring, og at de vil fortsette utviklingen av selskapet.

-Vi kom i en interessekonflikt med Gemidan. Nå får vi en enhetlig strategi som styret og vi eiere går for, og det gir oss en ekstra kraft, sier Vikingstad til Næringsforeningen.

Her er ordlyden i pressemeldingen:

 

Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel i gjenvinningsselskapet Geminor AS kjøper nå ut sin danske partner og tar 100 prosent eierskap i Geminor-konsernet.

Adm. dir. Kjetil Vikingstad og COO Ralf Schöpwinkel har frem til nå delt eierskapet av Geminor AS med det danske gjenvinningsselskapet Gemidan. Nå selger det danske selskapet sin andel av Geminor AS på 36,4 prosent til Geminor Invest AS, et holdingselskap kontrollert av Vikingstad og Schöpwinkel. Dermed sikrer de to lederne og eierne seg samtlige aksjer i morselskapet Geminor AS, som også inkluderer datterselskapene i alle landene Geminor opererer i. 

Ønsker bærekraftig bransje

Geminor, som i fjor ble kårettil Årets bedrift av Næringsforeningen,  var opprinnelig et datterselskap av danske Gemidan, og ble opprettet i 1994 for å tilby tjenester innen kverning og behandling av avfall i det norske gjenvinningsmarkedet. I 2004 overtok Kjetil Vikingstad 60 prosent av aksjene i Geminor, for deretter å bygge selskapet til å bli en betydelig handels- og avfallsentreprenør både i den norske og europeiske gjenvinningsbransjen. Selskapet, som har hovedkontor på Karmøy, har nå en årlig omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner.

– Etter et mangeårig og godt samarbeid tar vi omsider farvel med partner Gemidan. Vi har lenge ønsket å overta alle aksjene i Geminor AS for selv å kunne kontrollere selskapets videre utvikling i Europa. Ambisjonen er å bygge selskapet videre til en ledende internasjonal aktør innen material- og energigjenvinning, sier hovedeier og adm. dir. Kjetil Vikingstad.

– Dette er en stor investering for oss, men vi satser langsiktig og mener dette er det riktige steget å ta sammen med våre medarbeidere rundt omkring i Europa. Vi ønsker å være en pådriver i utviklingen av en mer effektiv og bærekraftig bransje, avslutter Kjetil Vikingstad i Geminor.

 

Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen og Frankrike, og sysselsetter totalt 63 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.118 millioner euro.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund