Han er "Årets Unge Rådgiver"

25.10.2018
Merk deg navnet Kristoffer Tungland. Ingeniøren fra Haugesund har spesielle egenskaper.
På tirsdag mottok han prisen som Årets Unge Rådgiver – den dyktigste unge rådgiveren i ingeniørbransjen. Han hylles for å utvikle digitaliseringen av byggebransjen, blant annet gjennom sitt arbeid med Stavanger Universitetssykehus.

Prisen ble delt ut på høstmøtet til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tirsdag 23. oktober. Den deles årlig ut til en rådgiver under 35 år som utmerker seg med fremragende arbeid, som er et faglig fyrtårn innenfor sitt felt og som promoterer faget eksternt.  I år mottok juryen totalt 19 kandidater. Vinneren ble Kristoffer Tungland (34) COWI, som til daglig kontorplass i Haugesund, heter det i en pressemelding.

 

Tungland startet som elkraftingeniør i COWI i 2010, men har de siste to årene utelukkende jobbet med utvikling av digitale modeller av bygg, såkalt BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Det har han gjort nasjonalt gjennom blant annet standardisering og utvikling av viktige programvarer, og internasjonalt i rollen som foredragsholder om norske BIM-prosjekter.

 

I dag jobber han som BIM-spesialist i COWI med særlig vekt på utvikling av verktøy og prosesser. Den siste tiden har han utviklet en BIM-metode for industrialisering av byggeprosjekter ved nye Stavanger Universitetssykehus – et prosjekt som også høster internasjonal anerkjennelse for digitaliseringsarbeidet sitt.

 

Viser gevinstene ved digitalisering

Juryens vurdering av Kristoffer Tungland er at han gir inntrykk av å være en drivende kraft innen digitalisering og BIM. I sin vurdering trekker juryen frem at Kristoffer fremstår som en rådgiver som løfter faget og er aktiv i videreformidling av sin kunnskap. Arbeidet Kristoffer gjør innen feltet er med på å utvikle bransjens kompetanse, samt å hente ut gevinstene man lenge har snakket om ved bruk av digitale modeller og BIM.

 

Tungland roses av administrerende direktør i COWI, Marius Weydahl Berg, som sier at rådgiverbransjen er avhengig av digitale spydspisser som ham.

 

– Byggebransjen er en bransje i rivende utvikling, og digitalisering vil være helt avgjørende for å bedre effektiviteten og produktiviteten i prosjekter. Kristoffer er en faglig sydspiss som gjennom teknologi og utvikling drar bransjen fremover, sier Weydahl Berg.

 

Høster internasjonal anerkjennelse

Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, forteller at profiler som Kristoffer er avgjørende for å lykkes med digitalisering av bransjen og utvikling av verktøy som løfter byggeprosessen.

 

– Dette er fantastisk flott både for Kristoffer og COWI. Nivået på kandidatene er veldig høyt. Vi gleder oss stort over denne anerkjennelsen. Kristoffer er en svært fremoverlent og dyktig ingeniør som løfter prosjektene til selv de mest ambisiøse byggherrene. Han observerer utviklingsmuligheter i prosjektene, og standardiserer verktøy og arbeidsmetodikk for effektivisering av prosjektprosesser. Et av resultatene av hans arbeid er nå at vi får nasjonal og internasjonal anerkjennelse innenfor industrialisert prosjektering og bygging, sier Birgit Farstad Larsen.

 

Kåringen av Årets Unge Rådgiver – den dyktigste unge rådgiveren i bransjen – gjøres av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Kandidatene nomineres av selskapet de jobber i, som finnes blant de 12.000 rådgivende ingeniørene i RIFs medlemsbedrifter. I år er 17. gang Årets Unge Rådgiver kåres.

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank