Han trekker ekspertene til Haugesund

06.01.2020
Aldri hvilende Åge Wee er blant initiativtakerne til stor havkonferanse i Haugesund
Haugesund blir vertskapsby når Europas første miljøkonferanse med fokus på marin forsøpling og rydding av havbunnen arrangeres 7. og 8. februar. Konferansen skal bidra til å øke kunnskapen rundt dagens avfallsutfordringer, engasjere til innsats og muliggjøre marine ryddeaksjoner under havflaten, heter det i en pressemelding fra arrangørene.

Hver dag dumpes titusenvis av tonn med avfall i verdenshavene – avfall som i stor grad består av materialer det tar mange hundre år å bryte ned. Selv om avfallet ofte ender opp på havbunnen – og derfor ikke er synlig – utgjør det en stor utfordring for marin flora og fauna. Noe av det mest skadelige avfallet som havner i havet er plast – et materiale som dreper et betydelig antall sjødyr årlig og som bidrar til å ødelegge hele økosystemer.

Disse miljøutfordringene blir tema når Clean Ocean arrangeres for første gang den 7. og 8. februar 2020 i Haugesund. Konferansen har til hensikt å sette fokus på dagens avfallsutfordringer i hav og elver, synliggjøre konsekvensene av marin avfallsforurensing, samt belyse eksisterende og kommende løsninger for å fjerne og begrense fysisk avfall i verdenshavene. Den praktiske tilnærmingen til rydding av havbunnen gjør konferansen til den første i sitt slag i Europa.

Eksperter og miljøaktivister

Blant foredragsholderne er Nina Jensen, marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean og tidligere leder av WWF i Norge. Stortingsrepresentant og medlem av Energi og miljøkomiteen, Stefan Heggelund (H), tar turen til Haugesund, sammen med fagrepresentanter fra Klima- og miljødepartementet. En rekke eksperter fra blant annet Havforskningsinstituttet og gjenvinningsaktøren Geminor skal dele av sin kunnskap, i tillegg til blant andre miljøforkjemperen Ruben Oddekalv og flere oppryddingseksperter fra ulike dykkermiljøer. Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (A), åpner konferansen fredag morgen.

Har ryddet 150 tonn avfall

Organisasjonene bak konferansen er miljøforeningen Hummerhuset og Norges største dykkerklubb, Slettaa Dykkerklubb. Disse står også bak en av verdens største opprydningsaksjoner under vann, “Aware Smedasund”, som årlig siden 2013 har samlet frivillige dykkere og fjernet mer enn 150 tonn avfall fra havbunnen.

Styreleder både i Slettaa Dykkerklubb og miljøforeningen Hummerhuset, Åge Wee, er sammen med Lars Einar Hollund og Frederik Finnes initiativtaker og arrangør av Clean Ocean Conference. De tre har som ambisjon å skape både nasjonal og internasjonal bevissthet rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling.

– Med tanke på de enorme utfordringene som følger med marin forsøpling, følte vi det var viktig å bidra til å spre kompetanse og motivasjon til å gjøre noe med problemet. Vårt mål er at konferansen skal lede til engasjement både i det offentlige, i næringslivet og blant privatpersoner, og at vi kan legge til rette for nye initiativ som løser utfordringene rundt marin forsøpling, sier Åge Wee.

– Flere må ta ansvar

Arrangørene har som ambisjon at Clean Ocean Conference skal bli et gjentagende arrangement som tilrettelegger for ryddeaksjoner, bedrer håndtering av avfall og reduserer forsøpling av havet.

– Vi vet at det finnes store mengder avfall i havner både i inn- og utland som krever opprydding, noe vi ønsker å sette fokus på. Dessuten har vi enorme problemer med «spøkelsesfiske», noe som dreper et stort antall dyr i året. Flere må ta ansvar dersom vi skal løse disse utfordringene fremover, sier Frederik Finnes i Clean Ocean Conference.

Konferansen arrangeres 7. og 8. februar på Scandic Maritim Hotell i Haugesund.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund