Handelshus eller næringsklynge?

27.11.2009
Blir Norturas atttraktive 50 mål store eiendom på Norheim et handelshus? Eller kan det bli et veksthus for næringsmiddelbedrifter i regionen?

Spekulasjonene går om hva som skjer når Nortura legger ned påleggsfabrikken på Norheim 1. juni neste år. Alt tyder på at Nortura legger eiendommen ut for salg. Spørsmålet er hvem som får tilslaget for den attraktive eiendommen midt i det som ofte betegnes ”indrefileten” på fastlandsKarmøy. Er Thon interessert å erverve tilleggareal til Oasen? Kan anlegget bli solgt i biter til bedrifter som trenger for eksempel kjølekapasitet? Kan det bli en klynge for næringsmiddelvirksomhet?

Også de ansatte er spent på Norturas skjebne. Mange av de ???? som mister jobbe neste år er på jobbjakt. Mange er ufaglært og skulle gjerne sett at det fantes jobber i samme gate. Som vanlig er det de beste som går først, og driftsleder Ivar Tørresdal er spent på hvordan det går fram mot neste sommer. Bedriften skal produsere til siste dag og nå fram mot julestria er den avhengig av å ha nok folk. Selv om noen er forsvunnet, har Tørresdal is i magen.


Det er en stor virksomhet som nå går mot slutten. Årlig produserer Nortura på Norheim 4.2 millioner kilo pålegg.
I gode år har bedriften omsatt for nærmere en halv milliard kroner. Det er ikke mange bedrifter på Haugalandet som gjør det.
Næringsmiddelindustrien i regionen er en etterforholdene anonym næring, men den sysselsetter godt over tusen personer. Karmøy har flest; nærmere 400, mens Haugesund (298 ) og Vindafjord (256) følger nærmest.
Når Nortura nå forsvinner mister vi en vesentlig del av dette miljøet. Vi må se om det er mulig å markedsføre dette anlegget til småskalaprodusenter som kan se fordelen av å etablere seg i et felles miljø, sier direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.


Nortura Haugesund er ikke den eneste avdelingen som legges ned. Totalt 487 medarbeidere i konsernet mister jobbene sine etter at konsernstyret har besluttet å ofre fabrikkene også på Sortland og i Ålesund. De tre har 220 medarbeidere.

I tillegg har konsernledelsen besluttet å fjerne 267 administrative årsverk fordelt på store deler av konsernet. Innsparingen er beregnet til 315 millioner kroner totalt.
– Konkurransen i kjøttmarkedet er blitt betydelig tøffere både i butikkhyllene og på bygda. Kostnadene må tilpasses inntektene. Administrative rutiner standardiseres, vi slår sammen funksjoner som er lokalisert flere steder i landet og slutter å gjøre ikke-kritiske arbeidsoppgaver, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i en pressemelding.

Siden 2001 har konsernet lagt ned 1.500 arbeidsplasser. Gjennom en omstillingsavtale med fagforeningene har ni av ti berørte medarbeidere fått nytt arbeid.
salg.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland