Har klart seg godt i coronakrisen

24.06.2020
Hele 32 av 39 bedrifter (82 %) i varehandelen fikk redusert inntektene i mars-april. I snitt falt inntektene med 25 %, viser analysen fra Kjell Tveit og hans kolleger i Tveit Regnskap.
Bygg- og anlegg har klart seg bra gjennom coronakrisen. Verre er det med varehandelen
Normalt vil Tveit Regnskaps næringsbarometer publisert i juni være for 1. tertial, dvs. jan - april. Men på grunn av coronasituasjonen mener selskapet det gir best mening å kun se på mars - april for å forstå effekten av nedstengingens første fase. 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi, og store deler av næringslivet ble pålagt restriksjoner. Bedrifter som er pålagt nedstenging er i begrenset grad representert i utvalget.

Her er hovedresultatene fra undersøkelsen

Alle bransjer:

- Kraftig fall i inntekter, og flere som svekker resultatene, når vi ser alle bransjer samlet for mars og april 2020. Nesten 2 av 3 små bedrifter hadde fall i inntekter mot samme måneder i 2019. Stor variasjon mellom bransjer.

 

Bygge- og anleggsvirksomhet:

- Bransjen ser ikke ut til å være spesielt coronapreget i første runde. Tvert imot - god inntektsutvikling og flere som styrker resultatene (normaliseres typisk noe ved årsslutt i denne bransjen).

 

Varehandel:

- Dramatisk inntektssvikt. Hele 32 av 39 bedrifter (82 %) reduserte inntektene. I snitt falt inntektene med 25 % - en dramatisk, men ikke uventet fasit.

 

Industri:

- Negativ fasit både på inntekts- og resultatsiden totalt sett. De større industribedriftene i utvalget gjør det bra, mens mange av de mindre opplever nedgang i omsetning.

 

Overnatting og servering:

- Nedstenging og koronatiltak har ikke uventet ført til inntektssvikt for de aller fleste bedriftene i denne kategorien.

 

Tjenesteytende (faglig teknisk og forretningsmessig tjenesteyting):

- Negativ fasit både på inntekts- og resultatsiden totalt sett. De større bedriftene i utvalget gjør det rimelig bra, de små sliter mer. Viktig å påpeke at frisører, terapeuter o.l type velvære-bedrifter som måtte stenge under corona, ikke er del av denne bransjekategorien.

Her kan du lese hele rapporten
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland