Har klart seg godt i coronakrisen

24.06.2020
Hele 32 av 39 bedrifter (82 %) i varehandelen fikk redusert inntektene i mars-april. I snitt falt inntektene med 25 %, viser analysen fra Kjell Tveit og hans kolleger i Tveit Regnskap.
Bygg- og anlegg har klart seg bra gjennom coronakrisen. Verre er det med varehandelen
Normalt vil Tveit Regnskaps næringsbarometer publisert i juni være for 1. tertial, dvs. jan - april. Men på grunn av coronasituasjonen mener selskapet det gir best mening å kun se på mars - april for å forstå effekten av nedstengingens første fase. 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi, og store deler av næringslivet ble pålagt restriksjoner. Bedrifter som er pålagt nedstenging er i begrenset grad representert i utvalget.

Her er hovedresultatene fra undersøkelsen

Alle bransjer:

- Kraftig fall i inntekter, og flere som svekker resultatene, når vi ser alle bransjer samlet for mars og april 2020. Nesten 2 av 3 små bedrifter hadde fall i inntekter mot samme måneder i 2019. Stor variasjon mellom bransjer.

 

Bygge- og anleggsvirksomhet:

- Bransjen ser ikke ut til å være spesielt coronapreget i første runde. Tvert imot - god inntektsutvikling og flere som styrker resultatene (normaliseres typisk noe ved årsslutt i denne bransjen).

 

Varehandel:

- Dramatisk inntektssvikt. Hele 32 av 39 bedrifter (82 %) reduserte inntektene. I snitt falt inntektene med 25 % - en dramatisk, men ikke uventet fasit.

 

Industri:

- Negativ fasit både på inntekts- og resultatsiden totalt sett. De større industribedriftene i utvalget gjør det bra, mens mange av de mindre opplever nedgang i omsetning.

 

Overnatting og servering:

- Nedstenging og koronatiltak har ikke uventet ført til inntektssvikt for de aller fleste bedriftene i denne kategorien.

 

Tjenesteytende (faglig teknisk og forretningsmessig tjenesteyting):

- Negativ fasit både på inntekts- og resultatsiden totalt sett. De større bedriftene i utvalget gjør det rimelig bra, de små sliter mer. Viktig å påpeke at frisører, terapeuter o.l type velvære-bedrifter som måtte stenge under corona, ikke er del av denne bransjekategorien.

Her kan du lese hele rapporten
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund