Haukeli-stengning til Riksrevisjonen

24.06.2010
Petter Steen & Co. vil ha ha Riksrevisjonen til å se nærmere på hva Statens vegvesen foretar seg i Haukelitunnelen.

Brevet vil være en anmodning om å se på statsetatens håndtering av høydeproblemene i tunnelene ved Røldal og på Haukelifjell, skriver Haugesunds Avis.

– Dette rammer ikke bare ferietrafikken, men også næringstrafikken, sier Steen jr.

Han minner om at 38 prosent av næringstrafikken mellom Østlandet og Vestlandet faktisk går på E 134 over Haukelifjell.


Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/krever-e-134-gransking-1.5407525
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland