Her er våre viktigste saker!

28.05.2020
Nestleder i FRP, Terje Søviknes ledet det digitale innspillsmøte.
Næringsforeningen gav FRPs stortingsgruppe innspill til tiltak i Nord-fylket.
Bernt Jæger deltok tirsdag i digitalt møte med stortingsgruppen til Frp, der han fikk mulighet til å melde inn saker som er viktige for regionens næringsliv via en presentasjon. I tillegg til Næringsforeningen deltok Næringsforeningen i Stavangerregionen, NHO Rogaland og LO Rogaland. Nestleder i FRP,Terje Søviknes, ledet møtet.


-Næringsforeningen fikk en fin anledning til å melde inn saker som er av stor betydning for vår region. De fleste av sakene vi meldte inn, er også av en karakter som kan sikre sysselsetting i en særdeles krevende tid fremover. Her ble endring av skattesystemet for oljesektoren trukket frem som det aller viktigste grepet en nå kan gjøre for å få større investeringer og dermed arbeidsplasser, sier Jæger.


-Det å sikre videre drift av Flyplassen er også helt essensielt for oss, og selv om det er gitt føringer til Avinor fra regjeringen, slapper vi ikke av før vi vet at midlene er på plass. Det er også særdeles viktig at de store infrastrukturprosjektene blir igangsatt. Rogfast burde ha vært satt i gang igjen for lengst, da prosjektet nå er innenfor rammen regjeringen har satt. Det er også særdeles viktig at både vintersikker vei over E-134, Husøyveien og at Hordfast blir satt «trøkk» på nå, sier Jæger.


– Det finnes også mindre prosjekter som er gryteklare til oppstart som bør iverksettes. Her nevnte jeg utdyping av Karmsundet ved Trollholmen for å bedre innseilingen til Haugesund og Aibel. Terje Søviknes meldte at dette er konkrete eksempler som raskt bør kunne la seg realisere i den tredje tiltakspakken som vi nå venter på, avslutter Jæger.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland