Her skal pengene brukes

30.06.2020
Coronapenger strøs over veger og tunneler over hele landet. Og mer skal det bli..
Den første coronapakken for riksveiene på 600 millioner har ifølge Statens vegvesen reddet arbeidsplasser og sørget for alt fra ny asfalt til fjellsikring og utbedring av tunneler. Nå skal ytterligere 430 coronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksveiene.

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Tiltakene er fordelt på riksveier over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på veinettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Slik skal korona-millionene brukes i vest:
Dekkelegging for 22 millioner kr i hele regionen
• Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen
Oppgradering av samband i tunneler på rv. 13 Suldal
• Snunisje brøytebil Strynefjellet og Fjærlandstunnelen
• Skredsikring E39
• Fornye fendring ved E39 Oppedal ferjekai
Gang- og sykkeltiltak E134 Ølen
• Rv. 5 Fodnestunnelen, rensk og bolting
• Rekkverk gang- og sykkelveg
• Diverse tiltak for sykkel, rekkverk og elektroarbeid
• Utbedring veglys E39 Tasta
• Vifter i rv. 15 Ospelidtunnelen

I tillegg kommer skredforebygging på Haukeli
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund