Regionvegsjef Helge Eidsnes og adm.dir. Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol (t.h.) har skrevet historisk kontrakt.

Entreprenørselskapet Vassbakk & Stol på Karmøy har inngått sin hittil største kontrakt i selskapets historie.

Skrevet .

Vassbakk & Stol, som er en av Næringsforeningens åtte hovedsamarbeidspartnere, har fått oppdraget for Statens Vegvesen til en verdi av 297 millioner NOK.

Prosjektet er en totalentreprise i forbindelse med FV 544 Stokkabekken-Siggjarvåg i Bømlo, Hordaland.

Kontrakten omfatter:

  • 8,5km med vei, sykkel og gangsti
  • 10 betongkulvert
  • 3 kryss
  • 1 kollektivterminal
  • 6 busslommer
  • 2km med sideveier

Arbeidet startet november 2014, og er planlagt ferdigstilt juli 2017.

– Denne kontrakten er den største i selskapets historie. Vi er svært glad for å ha fått en langsiktig kontrakt i vårt hjemmemarked, meget godt tilpasset vår kompetanse og maskinpark, sier administrerende direktør i Vassbakk & Stol, Inge Jan Thorsen.