Hordaland prioriterer Haukeli

04.06.2010
Lastebileierne i Hordaland vil ha Haukelifjell som hovedkorridor i øst-vestsambandet. De har ikke satt Hardangervidda på tre på topp-lista over prioriterte fjelloverganger. - Overraskende klar tale, sier HN-direktør Egil Severeide.

Norges Lastebileierforbund avd. Hordaland har klare prioriteringer, dersom foreningen må prioritere overganger på grunn av manglende bevilgninger:
- Haukelifjell
- Hemsedal
- Filefjell
-Vi vil kanalisere mest mulig penger inn til utvalgte overganger slik at vi sikrer best mulig forutsigbarhet for våre sjåfører, sier Jan Ove Halsøy i NLF avd. Hordaland.

- Det betyr igjen at vi mener Hardangervidda ikke kan prioriteres fremfor andre fjelloverganger. Dette begrunner vi bl.a med ÅDT på de forskjellige overgangene. Hardangervidda er lite brukt av våre medlemmer. Selvsagt er det ønskelig med så store bevilgninger at vi kan opprettholde trafikk på alle fjellovergangene.

Når det gjelder Kyststamveien mener lastebileierne at denne bør sees i sammenheng med Jondalstunnelen og videre tilknytning til veien over Haukelifjell. Dette gir en indre fergefri Kyststamvei på sikt.

-Vi har valgt en indre trase siden dette ikke fører til store/dype undersjøiske tunneler. Slike tunneler er kostnadskrevende med tanke på bygging og vedlikehold. I tillegg er de svært drivstoffkrevende for våre transportører.

Vi er også positive til planene om ny vei over Haukelifjell. Her har vi ikke tatt stilling til noen av de fremlagte alternativene. Det vi er opptatt av er at stamveinettet skal legges til traseer som sikrer flatest og kortest mulig vei mellom A og B. Dette igjen sikrer en god miljøprofil, mener talsmannen for lastebileierne i Hordaland.

Styrker Haukeli
Adm.dir. i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, sier uttalelsen er overraskende klar og en solid støtterklæring til Haukelivegen.
- At lastebileierne så klart setter Haukeli på topp på prioriteringslista, er gledelig. Det gjør det lettere å få sementert E134 som hovedkorridor østvest og dermed få kanalisert nødvendige midler til utbygging og vedlikehold, sier Severeide.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland