Hva skjer hvis det ikke kommer regn?

29.08.2018
Norske kraftmagasiner går inn i høsten med et underskudd på vann tilsvarende 12 prosent av det norske forbruket. Statnett vurderer flere tiltak.
Statnett forsikrer at forsyningssikkerheten for strøm ikke er truet, men forstår at bekymringen for høye kraftpriser stiger. I øyeblikket er det et underskudd på rundt 16 TWh i norske kraftmagasiner. Det tilsvarer rundt 12 prosent av det norske forbruket.

Les også: Tausheten rundt de nye strømmålerne

Den lave magasinfyllingen er et resultat av en tørr og varm sommer og bidrar til høye kraftpriser.

- Vi vurderer flere ulike scenarier, og dersom det blir lite nedbør i tiden som kommer, kan prisene bli høye også utover høsten og vinteren. Dersom situasjonen forverrer seg, har Statnett flere virkemidler vi kan ta i bruk. Inntil videre er vår oppgave å følge situasjonen og sørge for at markedet har tilgang til all informasjon som er relevant for at kraftmarkedet skal fungere godt, heter det i en pressemelding fra Statnett.

Virkemidlene som nå vurderes er blant annet såkalte energiopsjoner for forbruk. Det innebærer at store kraftforbrukere kan inngå avtaler om å redusere forbruket mot betaling. Dette er en ordning som bare tas i bruk når kraftsituasjonen virkelig er presset.

- Kraftmarkedet er viktig for å sikre forsyningen av kraft gjennom vinteren. I tidligere perioder med krevende kraftsituasjoner har vi sett at det har bidratt til å sikre forsyningen av strøm, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Statnett understreker at markedet er et viktig verktøy for å sikre at det til enhver tid er tilgjengelig kraft. Når tilbudet er lite eller etterspørselen stor, kan strømprisene dermed bli høyere enn normalt. Da importere Norge rimelig kraft fra for eksempel Tyskland eller Danmark.

I sin siste rapport om kraftsituasjonen skriver Statnett at kraftsituasjonen foreløpig er på normalt nivå (grønt), men det vurderes fortløpende om det skal endres til stramt nivå (gult) i hele eller deler av landet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland